Layla van der Oord

Layla van der Oord, Walk the Talk, 2021

Walk the talk

Walk the Talk är en berättelse skriven av van der Oord som handlar om en brevbärare som har fått jobb på en ö. Invånarna har bosatt sig där för att leva ett enkelt, avskilt och teknologifritt liv. Brev anländer varje morgon till stranden, framburna av havsströmmarna. Efter att ha sorterat posten delar brevbäraren ut försändelserna och vidarebefordrar muntliga meddelanden mellan människor hon möter. Till en början är hon fylld av optimism och fast besluten att komma sina egna tankar närmare. Efter några år blir arbetspassen allt längre och hon förväntas utföra uppgifter som inte ingår i arbetsbeskrivningen, vilket gör att hon får kämpa för sina rättigheter som arbetare och människa.

Walk the Talk är ett resultat av narrativa experiment kombinerade med olika sätt att använda kreativt skrivande, teckningar, handskrift och hyperlänkar. Text och bild vävs ihop, vilket alstrar innebörder som de inte kunnat framställa på egen hand. Kan text bli bild?