Johan Engqvist

Johan Engqvist, Ornamentation/Ornamentering, 2021

Ornamentation/Ornamentering

Projektet Ornamentering, som visas på Folkets Hus i Vänersborg, består av verk vars utgångspunkt är ett undersökande av relationen mellan konst och konsthantverk. I hemmet, och i andra inredda miljöer, finns en estetik som sällan tillskrivs något djupare konstnärligt värde. Den finns där endast för att göra utrymmet mer trivsamt och ombonat. Engqvists målningar och skulpturer refererar genom sin form till den dekorativa estetik vi ständigt är omgivna av. Mer eller mindre medvetet utformar vi denna estetik omkring oss, och den formar följaktligen oss.

I Ornamentering är Engqvists konstverk utplacerade i korridorer, trapphus och kapprum – jämte möbler, väggmålningar och textilier. Här finns konstverk och förlaga sida vid sida. Utrymmena i Folkets Hus, som på många sätt är symboliska för både en viss sorts plats och en svunnen tid, har fungerat som utgångspunkt och inspiration för konstverken. Att placera målningarna och skulpturerna i den miljö de är sprungna ur blir därmed ett sätt att återbörda dem till källan.