Jamie Hudson

Jamie Hudson, Deathforms, 2021

Deathforms

Deathforms är ett projekt som undersöker personifieringen av döden som ett återkommande motiv i konst och litteratur. I Deathforms erkänns Döden som en konceptuell karaktär, en behållare som har formats och omformats för att beteckna och placera olika övertygelser och ämnespositioner under olika omständigheter och tidigare förhållanden.

Projektet siktar på att kritisera den rådande tendensen i hur Döden som en antropomorfisk karaktär illustreras, genom att producera nya Deathforms som estetiska och berättande verktyg utformade för att utmana antropocentriska dödsperspektiv som bara berör mänskliga intressen.

Projektet undersöker bestående personifieringar av Döden och deras varierande nivåer av antropomorfism och ifrågasätter de narrativ vi vänder oss till för att hitta mening och vägledning i våra liv, detta genom att erkänna fiktion som ett kraftfullt verktyg för att forma människans subjektivitet.