Emma Åvall

Emma Åvall, The Controlled Hallucinations of a Fragmented Gaze, 2021

The Controlled Hallucinations of a Fragmented Gaze

The Controlled Hallucinations of a Fragmented Gaze tar fasta på blickens komplexitet och fokuserar specifikt på den fragmenterade blicken som en följd av den ökade hastigheten i vårt massinformationssamhälle. Glitchen används som en metafor för denna konsekvens och hänvisar till den digitala sfären som en primär källa till det accelererande tempot. Detta kopplas även till maktstrukturerna i åskådarskap; kvinnan som bild, mannen som blick.

Genom en serie porträtt, var och en åtföljd av en kortare text skriven ur målningens perspektiv, försöker The Controlled Hallucinations of a Fragmented Gaze utmana blicken samt konventionerna och uppfattningarna kopplade till den genom aktivt observerande och att ge bilderna tid och personlig autonomi. Genom att använda manipulerat fotografi som utgångspunkt för målningarna, appliceras en digitalitet som ställs i en kontrasterande dialog med det tidskrävande lagret av färg. Projektet baseras på en undersökning av sätt att betrakta såväl som idéer och tankar kring bilders, massmedias och massinformationens påverkan på våra sinnen.