HDK-Valands masterprojekt i fri konst 2021

24 april 2021 - 16 maj 2021

Clustering Illusions through Uncommon Patterns

Göteborgs Konsthall presenterar traditionsenligt årets avgångsstudenter vid Masterprogrammet i fri konst vid HDK-Valand, Göteborgs universitet. I år lyfter studenterna frågor kring offentlighet och konstnärens roll i samhället och presenterar resultatet i fysisk och digital form. Istället för den sedvanliga utställningen på Göteborgs Konsthall visas konstverk på olika platser runt om i staden, online och genom en bokpublikation.

På grund av covid-19 kommer avgångsutställningen inte att ta plats fysiskt på konsthallen utan på flera ställen runt omkring i Göteborg. Här på vår hemsida kommer vi dock som vanligt presentera studenterna och deras konstnärskap.

I utställningen sammanförs olika verk och frågeställningar som berör allt ifrån genusfrågor och cyberidentitet till folkkultur och flerspråkighet. Studenterna presenterar olika former av konstnärliga undersökningar som möter en publik på olika sätt och genom varierande format utifrån den konstnärliga metoden och den publik som konstnärerna vill ställa sig i dialog med.

På projektsidan kan du se och läsa mer av projekten från den 24 april.

DIGITAL ÖPPNING

Invigningen hålls via Zoom, för länk se eventet på facebook.

MEDVERKANDE STUDENTER

De enskilda studenternas verk presenteras under respektive flik.

Medverkande studenter: Clara Aldén, Tristan Bridge, Marijn Dijkmeijer, Johan Engqvist, Susanne Fagerlund, Lisa Englesson Hallberg, Jamie Hudson, Peter Nylund, Layla van der Oord och Emma Åvall