Oliver Ressler

Klimataktivister rör sig inne i en kolgruva i väntan på att forslas bort av polis.
Oliver Ressler, Everything’s coming together while everything’s falling apart. Foto: konstnären.

Resslers film leder oss direkt in i blockaden av Bilina kolgruva i Tjeckiska Republiken. I juni 2018 gick klimataktivister in i gruvan i ett försök att stoppa all verksamhet där och kräva nedläggning av den klimatförödande gruvdriften. Blockaden följde ett aktionskonsensus som tog ställning mot skadegörelse av egendom och undvek direkt konfrontation med polisen. Trots detta blev 280 av de 400 deltagande aktivisterna gripna. Kameran följer en grupp av dessa aktivister, som väntar på att avvisas, omringade av poliser, mot bakgrunden av ett landskap vanställt av brunkolsutvinning. Medan videoskärmen visar bilder filmade inuti en fängelsetransport, hörs rösten av en halvfiktiv gestalt som reflekterar över storskaligt civilmotstånd.

Everything’s Coming Together While Everything’s Falling Apart: Limity jsme my är del av Oliver Resslers pågående projekt Everything’s Coming Together While Everything’s Falling Apart, vilket följer kampen mot samhällets beroende av fossila bränslen.

Samtliga av GIBCAs utställningsplatser visar varsitt kapitel ur projektet för att understryka klimatförändringar som vår tids viktigaste angelägenhet, och dess oundvikliga del i alla andra konflikter och samhällsfrågor.


In English: Ressler’s film leads us directly into the blockade of the Bílina coal mine in the Czech Republic. In June 2018, climate activists entered the mine in an attempt to stop all activity there and to insist on the need to shut down climate-destructive mining operations. The blockade followed an action consensus that rejected property damage and sought to avoid direct confrontation with the police. Nonetheless, 280 of approximately 400 activists taking part were detained. The camera follows a group of activists awaiting deportation inside a police kettle against the backdrop of a landscape defaced by lignite strip-mining. While the screen shows images filmed from inside a prisoner transport vehicle, we hear the voice of a semi-fictional character reflecting on mass civil disobedience.

Everything’s Coming Together While Everything’s Falling Apart: Limity Jsme My is part of Oliver Ressler’s ongoing project Everything’s Coming Together While Everything’s Falling Apart, which follows the struggles against a fossil fuel-dependent economy.

Each GIBCA venue shows a different chapter from the project, underlining climate change as the most important issue of our times and its embeddedness in all other struggles and concerns.