Knud Stampe

Fotot visar hur väggteckningen hänger inne i SKF:s matsal.
Väggteckning, Knud Stampe. Foto: Malin Griffiths.

Knud Stampes teckning Väggteckning (1970-71) gjordes för Verkstadsklubbens matsal, i fackföreningens klubbhus intill SKF:s verkstäder i Göteborg. Där har teckningen hängt sedan dess. För första gången visas verket nu utanför matsalens väggar.

Teckningen porträtterar några av de anställda på SKF, och är en av de första skildringarna av kvinnlig arbetskraftsinvandring i svensk konsthistoria.  Den visar också en så kallad tidsstudieman, en person som klockade arbetarnas insatser vid det löpande bandet och på så vis räknade ut deras löner efter insats. Tidsstudiemännen, som även kallades för brödtjuvar, hade vid tiden för konstverkets utförande nyligen gjort entré i det svenska arbetslivet.

I enlighet med konstnärens solidaritet med arbetarnas villkor fick Stampe samma timlön för sitt konstnärliga arbete som de som jobbade på fabriksgolvet.

Verket visas i samarbete med SKF Verkstadsklubb.

Här kan du läsa en intervju med Knud Stampes son Jonas Stampe, om bakgrunden och uppkomsten till verket. Intervjun är publicerad i GIBCA:s programtidning.


In English: Knud Stampe’s drawing Wall drawing (Väggteckning) was commissioned for the dining room of the workers union’s clubhouse adjacent to SKF’s factories in Gothenburg, where it has hung ever since.

The drawing portrays several SKF employees and is allegedly one of the first depictions of female immigrant labor in Swedish art history. It also shows a so-called “time study man”—a person who timed the workers’ efforts at the conveyor belt in order to thereby calculate their wages according to the effort required. The time study men, who were also referred to as “bread thieves,” had just come onto the scene of working life in Sweden at the time the artwork was made.

In accordance with the artist’s feelings of solidarity with the workers and their conditions, Stampe took the same hourly wage for his work on the piece as the workers on the factory floor received.

The piece is being shown in collaboration with SKF Verkstadsklubb .