Elena Aitzkoa

Bild på Elena Aitzkoa som står bredvid en skulptur
Elena Aitzkoa. Foto: Dani Mera

Elena Aitzkoa arbetar med skulptur, poesi, video och performance. Vardagsföremål som kläder och porslin sammanfogas med stenar, gips och växter till tätt omslingrade former. I hennes konstnärliga praktik sammanflätas material från ateljén och omgivningarna i en gemensam gestaltning. Det vardagliga synliggörs som poesi, liksom poesin blir ett sätt att navigera i vardagen. Kropp, tanke, ord och objekt byter plats eller uppgår i varandra.


In English: Elena Aitzkoa works with sculpture, poetry, video, and performance. Everyday objects such as clothing and porcelain are joined together with stone, gypsum, and plants to make tightly entangled forms. Her artwork interweaves material from her studio with material from its surroundings into commingled configurations. Everyday things are made visible as poetry, and poetry becomes a way of navigating through everyday life. Body, mind, words, and objects exchange places or are subsumed into one Another.