Doireann O’Malley

Fotot föreställer fem människor som sitter på stolar i en kal lokal med betonggolv. Alla håller upp ett litet fotografi framför sig som de tittar noga på.
Doireann O’Malley, Prototype II: The Institute, 2018. Foto: konstnären

I videoinstallationen Prototype II: The Institute utforskar O’Malley komplexiteten i hur kön och könstillhörighet definieras. Huvudpersonerna i filmen ombads improvisera utifrån sina egna tankar om vad det skulle innebära att leva i en värld utan binära könsdefinitioner. I videon blandas referenser från vetenskaplig laboratoriemiljö, modernistisk arkitektur, psykoterapi, biopolitik och utopisk science fiction.

Filmen gestaltar hur gränserna mellan könen, men också mellan människa, natur och teknologi, är långt mer upplösta än uppdelningen i konstruerade motsatspar som natur och kultur och man och kvinna. Kan den teknologiska utvecklingen möjliggöra en mer komplex förståelse av världen, och upphäva invanda beteendemönster?

Videons ljud är gjort i samarbete med Armin Lorenz Gerold.


In English: In the video installation Prototype II: The Institute, O’Malley explores the complexity of gender constructions. The main characters in the film were asked to improvise on their own ideas about what it would mean to live in a world without binary gender definitions. The film references scientific laboratory environments, modernist architecture, psychotherapy, bio-politics, and utopian science fiction. It captures the way the boundaries between genders—and boundaries between human, nature, and technology—are far more diffuse  than the divisions of constructed polar opposites such as nature and culture or man and woman. Can technological development make possible a more complex understanding of the world and override ingrained behavioural patterns?

The audio component of the work was made in collaboration with Armin Lorenz Gerold.