Ayatgali Tuleubek

Porträtt av konstnären Ayatgali Tuleubek.
Ayatgali Tuleubek. Foto: Michael Rasmussen.

Konstnären går med kameran riktad mot marken. Han stannar med jämna mellanrum, pekar framför sig och uttalar en mening. Fraserna känns igen från exempelvis staters författningar, olika partiprogram och fiktiva utopier. De utlovar ett samhälle med rättvisa löner, utan fattigdom och med lika rättigheter för alla oberoende av kön eller härkomst.

Tankarna är grundläggande för hur dagens västerländska demokratier talar om sig själva, men hur stämmer de med verkligheten?

Allteftersom videon, Declarations, fortskrider tycks avståndet mellan de enkla formuleringarna och dess genomförbarhet i verkligheten allt mer oöverstiglig.


In English: The artist walks with the camera directed at the ground. He stops at regular intervals, points at the ground in front of him, and utters a sentence. The phrases are recognizable from national constitutions, political party platforms and fictive utopias. They promise a society with fair wages, freedom from poverty, and various rights for all, regardless of gender or origin.

These ideas are fundamental to the way today’s Western democracies talk about themselves, but how do they correspond to reality?

As the video. Declarations. progresses, the distance between the simple formulations and their feasibility in the real world becomes increasingly insurmountable.