Antonia Low

Porträtt av Antonia Low.
Antonia Low. Foto: Tommy Stoeckel.

Det vita gallerirummet, som vi återfinner exempelvis på Göteborgs Konsthall, skapar en illusion av kontextlöshet. Här verkar det vara möjligt att ställa sig på avstånd från världen och kritiskt kunna betrakta den. Men idén om ett neutralt rum utan referenser varken till världen utanför det eller till sitt eget förflutna bär på en egen historia och ideologi.

Antonia Low har under flera år undersökt konstinstitutioners rum och dolda historier. I Göteborg kombinerar Low sina efterforskningar om Göteborgs Konsthalls förflutna med komponenter ur hennes tidigare verk för att på så sätt koppla olika institutionella historier till varandra. Bakom dessa visuella lager visar Low diabilder från Hasselbladstiftelsen, avfotograferade under förstoringsglas. Originalfilmerna exponerades under Apolloexpeditionerna, när det för första gången på riktigt blev möjligt för människan att betrakta sin planet på avstånd.


In English: The white gallery space creates an illusion of being free of context and suggests the possibility of distancing oneself from the world in order to observe it critically. But the idea of a neutral space without any references to its past, or the world outside it, has its own history and ideology.

For several years, Antonia Low has been exploring spaces in art institutions as well as their hidden narratives. In Gothenburg, Low has incorporated her research of Göteborgs Konsthall with components from her earlier works in order to superimpose and link various institutional narratives with one another. Behind these multiple layers, Low presents slide films from the Hasselblad Foundation, re-photographed under a magnifying glass. The films were originally exposed during the Apollo missions – the first time humankind could actually view the planet from a distance.