…en enkel men underbar anordning…

7 december 2019 - 10 maj 2020

Under hösten 2019 har konstnären Gabo Camnitzer och högstadieelever på Lövgärdesskolan i Angered arbetat med konstprojektet …en enkel men underbar anordning... Konstprojektet presenteras under våren 2020 i konsthallens entré.

I oktogonen på konsthallen presenteras en egen utställning med den fullständiga titeln … en enkel men underbar anordning för att säkert ta reda på exakt hur ett objekt skulle behöva se ut för att bli fullkomligt osynligt mot vilken specifik bakgrund som helst… Här har konstnären Gabo Camnitzer samarbetat med en grupp elever på Lövgärdesskolan för att undersöka upplösningen av gränsen mellan kroppen och dess omgivning. Resultatet är en collagebok.

Projektet utgår från den franska sociologen Roger Caillois teori om mimicry i insekternas värld. Enligt Caillois kamouflerar sig djur i en strävan att bli ett med sin omgivning, snarare än i ett försök att undkomma rovdjur. Det är en teori som står i kontrast till Carl von Linnés kartläggning och kategorisering av djur och natur som olika arter separerade från varandra – en tanke där han liknade naturen vid ett universellt uppslagsverk.

Genom att arbeta med förklädnader och kollage samt stenciltekniker som målaren och naturvetaren Abbott Thayer skapade på sent 1800-tal för att studera djurs färger, har gruppen utmanat den skenbara uppdelningen mellan organism och miljö, figur och bakgrund, samhälle och individ. På så sätt har de undersökt hur rummen som vi vistas i formar vår subjektivitet. Verkets titel är hämtad från konstnären Abbot Thayers beskrivning av sin stencil i ett brev till konstnärskollegan John Singer Sargent 1915.

Under 2020 flyttar utställningen till Lövgärdesskolan, vars miljö inspirerat till den ljuslila färgen på väggen.

Medverkande: Gabo Camnitzer, Demil Tran, Daniel Siri, Merjem Sahiti, Danny Tran, Mina Al-Jabbari, Ibrahim Bander, Sara Avdi, Sagal Ahmed och Cosmin Harbagiu


Utställningen är producerad av Urban Konst tillsammans med konsthallens verksamhet för program och pedagogik, och är en del av Göteborgs Konsthalls serie av konstnärliga interventioner i konsthallens oktagonformade entré.