Utställningar
2009.09.05 2009.11.15

WHAT A
WONDERFUL
WORLD

Entré Fri entré
Datum 5 sep 2009 – 15 nov 2009
Plats Göteborgs konsthall
WHAT A WONDERFUL WORLD

Den 5 september – 15 november 2009 visades utställningen What A Wonderful World curerad av Celia Prado och Johan Pousette. Huvudarenorna i 2009 års biennal var Röda Sten, Göteborgs Konsthall, Göteborgs Konstmuseum, Göteborgs Stadsmuseum, Stadsbiblioteket Göteborg och Galleri Box. För femte gången presenterades ett urval av det mest intressanta och relevanta inom internationell samtidskonst. Publiken fick stifta bekantskap med konstnärer från hela världen som på olika sätt speglade sin samtid genom konsten.

THE SALOON – SEMINARIEPROGRAM

The Saloon var ett fördjupande nordiskt seminarieprogram som använde konstnärssamtalet som metod. Syftet var att fördjupa konstbiennalens tematik What a Wonderful World. I fokus stod frågeställningar kring konstnärens roll och konstnärliga processer. Med utgångspunkt från de deltagande konstnärerna och deras intressefält arrangerades dialoger och fördjupade samtal med särskild inriktning på nordiska inbjudna och publiker. The Saloon bjöd in till dialog och delaktighet till både en bredare och smalare publik för att på olika sätt kunna utnyttja och förankra den kunskapsbas som konstbiennalen utgjorde

The Saloon utvecklades i nära samarbete med några av biennalens konstnärer – Kutlug Ataman, Rosa Barba, Tim Etchells, Mats Hjelm, Jörgen Svensson, Fiona Tan och Alexander Vaindorf – som också deltog i samtal om sina konstnärliga processer tillsammans med inbjudna samtalspartners.

Kulturnatta: Dansstudio Live, 9 okt. Dansföreställning med Minna Kiper, Susanna Leibovici, Soledad Howe & Moa Matilda Sahlin