Utställningar
1950.01.01 1959.01.01

UTSTÄLL-
NINGAR 1950-1959

Entré Fri entré
Datum 1 jan 1950 – 1 jan 1959
Plats Göteborgs konsthall

Här kan du läsa kortfattat om samtliga utställningar mellan 1950-1959.

Utställningarna

1950

CAP Konstförening, 13 – 22 jan. Samlingsutställning med konstverk utlottade under tioårsperioden 1940-1950

Ansgarius Börjesson, Sven Deurell, 28 jan – 12 feb

Tor Bjurström, 18 feb – 5 mars

Sigfrid Ullman, Tore Ahnoff, 11 – 26 mars

Nutid Schweizisk Konst, 12 – 25 april

Målarskolans elevutställning, 27  april – 2 maj. Hans Björkman, Erland Brand, Egil Carlsson, Ulf Trotzig, Bengt Olson, Hardy Strid, m.fl

Dansk Konst – Høstudstillningen och Koloristerna, 6 – 21 maj

Dalslandsmålare, 3 – 17 september. Bengt Crantz, Algot Galle, Carl G. Hagberg, Jerker Helander, Axel Holm, Ragnar Hult, Ragnar Högman, K. Ragnar Johannesson, John Lind, Lars Madsén, Lizzie Olsson, Carleinar Olsson, Sven Olofsson, I. Hall-Setterberg, Georg Suttner, anders Thyberg & Ulf E. Wikström

Signe Hvistendahl, 22 sept – 8 okt. Minnesutställning

Inga Englund-Kihlman, Ragnvald Magnusson, Karin Parrow, Inge Schiöler, Erling Ärlingsson, 14 – 29 okt

Nils Nilsson, 4 – 26 nov. Minnesutställning

Samlingsutställning, 2 – 22 dec. Maj Arnell, Frithiof Berglund, Magnus Bjursten, Erland Brand, Einar Christiansson, Einar Ekelund, Tullan Fink, Carl-Erik Hammarén, Knut Irwe, Arthur Johansson, Gerhard Larsson, Olof Leyman, Alf Lindberg, Per Lindekrantz, Knut Lindström, Bengt Lundin, Britta Nehrman, Georg Persson, Olle Pettersson, Selim Soldan, Ulf Trotzig, Elsa Winnberg, Åke Winnberg & Lennart Åsling

1951

Sigurd Möller, 13 – 28 januari. Oljemålningar, pasteller, akvareller och en gobelin

Nutida Italiensk Konst, 3 – 18 februari. 81 konstnärer. Anordnad av Art Club och Direzione Delle Belle Arti, Rom

Endre Nemes, 22 feb – 14 mars. Temperamålningar, emaljmålningar, monotyper och akvatinter

Ernst Josephsson, 21 mars – 16 april. Minnesutställning anordnad av Göteborgs konstmuseum

Nils Nilsson, 26 april – 14 maj. Minnesutställning

Erik Andersson och minnesutställning av Carl H. Wetterwik, 15 – 30 sept

Fransk Konst, 6 – 28 oktober. Anordnad av Svensk-Franska Konstgalleriet

André Bauchant, Bengt Kristenson, 3 – 25 nov. Retrospektiv utställning av oljemåleri av Buchant och oljemåleri, gouacher, akvareller och teckningar av Kristenson

Samlingsutställning, 1 – 21 dec. Göteborgskonstnärer

1952

Norsk nutidskonst, 9 januari – 3 februari

Sixten Lundbohm, Sten Teodorsson, 9 – 24 februari

Fransmän och Paris-svenskar, 1 – 23 mars

Einar Forseth, 29 mars – 20 april

Waldemar Sjölander, 10 – 25 maj. Mexikanska arbeten

5 år med Konstfrämjandet, 6 – 21 september. Färglitografier, etsningar & träsnitt

5 målarinnor, 27 september – 12 oktober. Maj Arnell, Birgtta Flink, Stina Håfström, Elsa Hansson-Winberg & Magda Ringius

Ung konst, 18 okt – 2 november. Olle Bonnier, Lisa Eriksson, Tage Hedqvist, Tore Hultcrantz, Arne Jones, Roland Kempe, Olle Nyman, Pierre Olofsson, Karl Axel Persson, Torsten Renqvist, Lennart Rodhe & Armand rossander

Imaginisterna, 8 – 23 november. C.O. Hultén, Gösta Kriland, Max Walter Svanberg, Anders Österlin. Gäster: Victor Brauner, Wilfredo Lam & Carl-Henning Pedersen

Decemberutställningen 3 – 21 december. 27 konstnärer

1953

Carsten Hvistendahl, 10 – 25 januari. Oljemålningar och färglitografier

Mollie Faustman, Sigurd Möller, 31 januari – 16 februari. Oljemålningar, akvareller, pasteller, tempera och teckning

Tor Bjurström, 21 feb – 15 mars. Oljemålningar

Ung skulptur, 21 mars – 6 april. Carl Emil Berglin, Elsie Dahlberg-Sundberg, Niklas Göran, Margot Hedeman, Inga Hellman-Berglin, Arne Jones, Åke Jönsson, Lennart Källström, Karl Gunnar Lindahl, Knut Erik Lindberg, sven Lundqvist, Allan Runefelt, Göran Strååt, Anita Törnvall-Brusewitz

Fransk konst, 11 april – 3 maj. Anordnad av Svensk-Franska Konstgalleriet

Valands elevutställning, maj. Leif Knudsen, Gunnar Larsson, Jörgen Zetterquist, Olle Zetterquist, Leif Erikson, Walter Gibson m.fl

Tecknare och grafiker i Göteborg, 5 – 20 september

7 unga Göteborgare, 26 september – 11 oktober. Erland Brand, Bengt Lundin, Bror Persson, Ulf Trotzig, Erik Törning, Tage Törning & Lennart Åsling

Astrid Noack, Jens Söndergaard, Erik Thommesen, 17 oktober – 1 november. Skulptur, akvareller och teckningar

Stig Munthe-Sandberg, 7 – 22 november. Minnesutställning

Decemberutställningen, 3 – 22 december. 81 deltagare

1954

Ung finsk konst, 14 – 31 januari

Fransk grafisk konst, 12 – 28 februari. Anordnad av Le Cercle d’Echanges Artistiques Internaionaux med stöd av La Direction Générales des Relations Culturelles. Utställningen visade ett urval av grafiska tekniker, från etsning och träsnitt fram till mordernare trycktekniker med exempel från bokkonst, reklam, tapeter och tyger

Nutida konst, 9 mars – 9 april. Samlingsutställning med verk som donerats av Moderna Museets vänner till Nationalmuseum

Reidar Aulie, 10 -27 april

Göteborgs Konstförening 100 år, 18 september – 24 oktober. Jubileumsutställning curerad av Ingrid Mesterton. Verken hade till övervägande delen förekommit tidigare på Konstföreningens utställningar

Halmstadgruppen, 30 oktober – 21 november. Oljemålningar, gouacher och tempera. Sven Jonson, Waldemar Lorentzon, Stellan Mörner, Axel Olson, Erik Olson och Esaias Thorén

Decemberutställningen, 3 – 22 december. 85 deltagare

1955

Hjalmar Eldh, 15 – 30 jan. Minnesutställning

Eric Grate, 10 feb – 6 mars

Fransk Konst, 12 mars – 3 april. Utställning anordnad av Svensk-Franska konstgalleriet med litografier och etsningar

Kretsen kring Gerlesborg, 7 – 26 april

Valands elevutställning, maj

Nordisk färggrafik, 10 – 25 september. Anordnad av Folkrörelsernas Konstfrämjande. Färglitografier och färgträsnitt

Carl Kylberg, 1 – 23 oktober. Minnesutställning med oljemåleri, akvareller och teckningar

Dansk konst, 29 oktober – 20 november. Anordnad av Galerie Birch i Köpenhamn

Decemberutställningen, 3 – 22 december. 84 deltagare

1956

Teckningar av svenska konstnärer, 14 – 29 januari. 53 deltagare. Tore Ahnoff, C.E. Hammarén, Alf Lindberg, Acke Jansson m.fl

Birger Simonsson, 4 – 26 februari. Minnesutställning med oljemåleri och teckningar

Svensk och fransk konst, 3 – 22 mars. Arrangerad av Svensk-Franska konstgalleriet. GAN, Sven Erixson, Isaac Grünewald, Sigrid Hjertén, Suzanne Roger, André Landskoy,Pablo Picasso, m.fl

Unga Stockholmare, 31 mars – 22 april. Åtta konstnärer. Staffan Hallström, Carl Riise, Lars Rolf m.fl

Färg och Form, uppgift saknas

Albin Amelin, Helge Franzén, Bror Hjort, Hilding Linnqvist, Axel Nilsson m.fl

25 års Göteborgskonst, 6 juni – 26 aug. Samutställning med Göteborgs konstmuseum

Ludvig Karsten, 29 sept – 21 okt

Tyko Sallinen, 6 – 25 nov

Decemberutställningen, 4 – 21 dec

1957

Nanna Johansen-Ullman, Carl-Erik Hammarén, Alvar Lundin, 12 – 27 jan

Tor Bjurström, 2 – 17 feb

Kamratstipendiet, 22 feb – 3 mars. Göteborgs konstnärsklubbs medlemmar

Siri Rathsman, mars

Evert Lundquist, 9 – 28 april

Dansk och norsk 1900-talskonst, 26 juni – 1 sept

Konstfrämjandets jubileumsturné (10 år), uppgift saknas

Nordisk konst 1947-1957, 12 okt – 17 nov. Arrangerad av Nordiska konstförbundet. Samutställning med Göteborgs konstmuseum. På konsthallen visades grafik och dekorativ konst

Decemberutställningen, 4 – 22 dec

1958

Två Triestinare, 11 – 26 jan. Celo Pertot och Luigi Spacial

Bengt Kristenson, Palle Pernevi, 1 – 16 feb

Vincent Van Gogh, mars

Prisma, uppgift saknas. Finska Prismagruppen: Yngve Bäck, Gösta Diehl, Unto Pusa

Sigrid Schauman, m.fl, uppgift saknas

Skagenmålarna, 7 – 29 juni

Unga Göteborgare, 4 juli – 31 augusti

Fransk grafik, 6 – 21 sept. Från sekelskiftet till våra dagar. Hans Arp, Paul Cezanne, Marc Chagall m.fl

Tre Ahnoff, Bengt Olson, 27 sept – 10 okt

Jean Heiberg, 18 okt – 2 nov

Endre Nemes, 8 – 23 nov

Decemberutställningen, 9 – 21 dec

1959

Nordisk trio, januari. Jens Söndergaard, Albin Amelin, Paul René Gauguin

Isabella Laurell, Leif Knudsen, 31 jan – 15 feb

Adrian Heath, 21 feb – 8 mars

Issac Grünewald, 14 mars – 5 april. Minnesutställning

C.O. Hultén, 11 – 26 april

Kring spontanismen, 5 – 21 juni

Arkitektur och bildkonst i samspel, 3 juli – 9 aug

Grafisk gruppe – København, 6 – 20 sept. Poul Björklund, Frede Christoffersen, Helge Ernst, Preben Hornung, Groth Jensen, Herman Stilling, Eigil Wendt, Preben Wølck-Madsen

Ny västsvensk skulptur, 26 sept – 11 okt. Eva Berggren, Fred Leyman, Sven Frick, Bertil Lengstrand, Majken Strandäng, Lars Petersson, Willy Örskov, Cecila Berg, Acke janson, Rolf Denman, Åke Thornblad, Walter Bengtsson

7 Skåningar, 17 okt – 2 nov. Karl-Einar Andersson, Nils Göran Brunner, Knut Grane, Bertil Lundberg, Bengt Ossler, John Wipp & Anders Österlin

Carl Fredrik von Breda, 7 – 29 nov

Decemberutställningen, 5 – 22 dec