Utställningar
1930.01.01 1939.01.01

UTSTÄLL-
NINGAR 1930-1939

Entré Fri entré
Datum 1 jan 1930 – 1 jan 1939
Plats Göteborgs konsthall
UTSTÄLLNINGAR 1930-1939

Här kan du läsa kortfattat om samtliga utställningar mellan 1930-1939.

Utställningarna

1930

Gustaf Carlström, Carsten Hvistendahl, Arvid Jorm, 4 – 26 januari, Målningar, akvareller och teckningar

Halmstadgruppen, 31 januari – 16 februari, Sven Jonson, Valdemar Lorentzon, Stellan Mörner, Axel Olson, Erik Olson, Esaias Thorén.  Målningar, akvareller och skulpturer

Per Ekström & Greta Fahlcrantz-Lindberg, 21 februari – 9 mars, Målningar, akvareller, teckningar och skulptur

Svensk och fransk konst, 15 mars – 15 april, Anordnad av Svensk-Franska Konstgalleriet med ett 40-tal konstnärer bl.a Amelin, Dardel, Josephson, Gauguin, Corot, Millet, Renoir, Grate, Rodin.Målningar och skulpturer

Utan titel, 25 april – 11 maj, Stojan Aralica, Albert Krüger, Bernhard Neuman, Karl Enock Ohlsson. Målningar, akvareller och teckningar

Lennart Blomquist, Carl Frisendahl, Hadar Jönzén, 16 maj – 1 juni, Målningar, akvareller, teckningar och skulpturer

Utan titel, 19 september – 5 oktober, Minnesutställningar över Carl Meurling och Otto Mattsson tillsammans med Joël Mila, Nils Nilsson, Fritiof Swensson, Arvid Källström. Målningar, akvareller, teckningar och skulpturer

Einar Palme, 10 – 26 oktober, Målningar och teckningar

Hjalmar Eldh, Kristian Lundstedt, Folke Öström, 31 oktober – 16 november. Målningar och teckningar

10 Unga Norska Målare, 21 november – 7 december Reidar Aulie, Harald Dal, Eyolf Nagell Erchsen, Karl Høgberg, Torbjørn Lie-Jørgensen, Willi Midelfart, Ole Mähle, Per Rom, Sören steen-Johnsen & Arne Wang. Målningar och teckningar

Julutställning, 12 – 29 december Målningar, akvareller, teckningar & etsningar

1931

Modern fransk konst, 6 – 20 januari, Konstnärer från den skandinaviska målarskolan Maison Watteau i Paris

Utan titel, 31 januari – 8 februari, Thyra Appelberg, Eda Douscha, Ingegerd Beskow, Mollie Faustmann, Siri Magnus Lagercrantz, Hilda Heyman, Ninnan Santesson, Elvi Tondén, Bertha Wilhelmson. Målningar, akvareller, miniatyrer och skulpturer

Agnes Cleve-Jonand, Jon And, Gösta Chatham, 12 februari – 1 mars, Målningar, akvareller, teckningar och litografier

Tor Bjurström, 5 – 22 mars, Målningar, akvareller, teckningar och litografier

Henrik Sörensen, 25 mars – 12 april, Målningar, akvareller och litografier

Svensk konst, 15 april – 3 maj, Anordnad av Svensk -Franska Konstgalleriet

Helmer Osslund, 13 – 31 maj, Målningar

Utan titel, 12 september – 4 oktober, Bernhard Anderson, Evald Björnberg, Thor Fagerkvist, Gunhild Fryklund, Paul Grundmark, Ragnar Sandberg, Helge Zandén, Målningar, grafik och skulptur

Erik Jerken, 9 – 26 oktober, Målningar, akvareller och teckningar

Ung Hamburgerkonst, 31 oktober – 15 november

Ewald Dahlskog, Edvin Ollers, Ellis Wallin, 20 november – 6 december,Målningar, gouacher och akvareller

Julutställning, 12 – 28 december, Målningar, akvareller, etsningar och träskulptur

1932

Människan och Livet, 1 januari – 7 februari, Konsthallen uthyrd till utställning av Röda Korset

Erik Detthow, Gunnar Person 13 – 28 februari, Målningar, tempera och teckningar

Konstföreningen AURA , 5 – 20 mars, Richard Björklund, Martin Emond, Tor Otto Fredlin, Figge Holmgren, Agda Holst, Albert Krüger, Karl Enock Ohlsson, Anders Olson, Jules Schyl, Nils Wedel, Gustav Malmström, Gerhard Wihlborg. Målningar, akvareller och skulptur

Sigfrid Ullman & Nanna Johansen-Ullman, 23 mars- 10 april, Målningar, teckningar & skulptur

Svensk konst, 16 april – 8 maj, Anordnad av Svensk – Franska Konstgalleriet

Halmstadgruppen, 27 augusti – 12 september, Sven Jonson, waldemar Lorentzon, Stellan Mörner, Axel Olson, Erik Olson, Esias Thorén. Målningar, gouacher, tempera och pasteller

Utan titel, 21 september – 2 oktober, Inga Englund-Kihlman, Ragnvald Magnusson, Karin Parrow, Inge Schiöler, Erling Ärlingsson, Målningar, akvareller och teckningar

Jean Heiberg, 7 – 23 oktober. Oljemålningar

Bertel Nordström & Gunnar Torhamn, 29 oktober – 14 november. Oljemålningar, akvareller, teckningar och kartonger

Utan titel, 18 november – 4 december, Gustaf Fjæstad, Maja Fjæstad, Bo Fjæstad, Amelie Fjæstad, Ture Ander. Oljemåleri, träsnitt. träskulptur och vävnader

Julutställning, 9 – 31 december. Oljemåleri, akvareller, pasteller och skulptur

1933

Koloristerna, 13 – 29 januari. John Christensen, Gitz-Johansen, Figge Holmgren, H. Kragh-Pedersen. Peder Larsen, Ivan Nilsson, Karl Enoch Ohlsson, Svend Thomsen, Emil Westman, Knud Nellemose, Hans Olsen. Oljemålningar, akvareller, träsnitt och skulptur

Ansgarius Börjesson, Ivan Ivarsson, Ragnar Sandberg, 3 – 19 februari. Oljemålningar och teckningar

Västsvenskt landskap, 24 februari – 12 mars

Bo Beskow & Gustaf Carlström, 17 mars – 2 april. Oljemåleri och teckning

Svensk konst, 7 april – 3 maj. Anordnad av Svensk-Franska Konstgalleriet. Albin Amelin, Axel Anderson, Tor Bjuström, Arne Cassel, Ture Dahlö, sven Erixson, Hj. Grahn, Isaac Grünewald, Sigrid Hjertén, Maj Jerndahl, Johan Johansson, Carl Kylberg, Axel Nilsson, Nils Nilsson, Karl Nordström, Rudolf Persson, Siri Rathsman, Partik Reutersvärd, Ingrid Rydbeck, Nils Tydén. Oljemåleri, gouach, tempera och akvarell

Felix F:son Hatz, 2 – 18 september. Oljemåleri och grafik

Einar Sandberg & Knut Sandvik, 22 september – 8 oktober. Oljemåleri och akvarell

Birger Simonsson & Nils Sjögren, 13 oktober – 5 november. Oljemåleri och skulptur

Hilding Linnqvist, 10 november – 3 december. Kartong till Stadsbibliotekstapeten i Stockholm samt målningar 1930-1933, akvareller och teckningar

Julutställningen, 9 – 31 december. Oljemåleri, akvarell och träsnitt

1934

Magnus Bjursten, Folke Persson, 19 januari – 4 februari

Vera Nilsson, 9 februari – 4 mars

Georg och Hanna Pauli, 9 mars – 3 april

Svensk och fransk konst, april. Anordnad av Svensk-Franska Konstgalleriet

Knut Lundström, maj. Måleri & teckning

Målningar och Teckningar, september. Greta Larsson, Åke Dahlberg, Rudolf Flink, Sten Larsson, Alvar Lundin, Olle Pettersson

Greta Knutson-Tzara och Hugo Zuhr, 22 okt – 14 oktober. Måleri

Färg och Form, oktober. Albin Amelin, Gideon Börje, Sven Erixson, Hilding Linnquist m.fl

Några danska målare, 10 november – 2 december(Grönningen) Knud Agger, Axel P. Jense, Svend Johansen, Mogens Lorentzen, Vilhelm Lundtröm, Albert Naur, Olaf Rude, Sigurd Swane, Sikker Hansen, Arne Ungermann

Julutställning, 8 december – 6 januari

1935

Hjalmar Eldh, Kristian Lundstedt, Folke Öström, 12 januari – 3 februari

André Derain, Einar Jolin, 9 – 24 februari

Oscar Hullgren, 1 – 17 mars

4 Optimister, 21 mars – 7 april. Optimisterna var en konstnärsgrupp med tidiga svenska modernister. De bildades i mitten av 1920-talet som en motreaktion på konstnärsgruppen Falangen med bland andra Otte Sköld. Delar av Optimisterna ställde ut på Göteborgs Konsthall 1926 då 16 av medlemmarna deltog och 1928 då 15 av dem deltog. Denna utställning med de fyra optimisterna Edvin Ollers, Reinhold von Rosen, Frans Timén och Ellis Wallin var sista gången som gruppen ställde ut på konsthallen

Nils Nilsson, 8 – 30 april. Anordnad av Svensk-Franska Konstgalleriet

Charlotte Mannheimer, Agnes Heiberg, 4 – 26 maj. Konstnären och mecenaten Charlotte Mannheimer var vice ordförande i Göteborgs Konstförening från 1917 och fram till sin död 1934. Detta var perioden då föreningen drog igång Göteborgs Konsthalls verksamhet, som ju öppnade1923. I maj, året efter Mannheimers död anordnade konsthallen en stor minnesutställning över henne, tillsammans med en utställning med konstnären Agnes Heiberg som också dog 1934.

Bernhard Neuman, Josef Öberg, 3 – 17 september

Norrlandsmåleri, 20 september – 6 oktober. Gösta Bohm, Marthe Bohm, Hugo Borgström, Per Englund, Ecke Hedberg, Martin Palm, Rudolf Persson, Folke Ricklund, Fritz Smedberg, Fritjof Strandberg, Nils Söderberg, Rolf Trolle, Manne Östlund. Anordnad av Gävleborgs Läns Konstförening

Sigrid Hjertén, Isaac Grünewald, Ivàn Grünewald, 10 oktober – 10 november

Sigurd Möller, 15 november – 4 december

Julutställning, 10 december – 6 januari

1936

Evald Björnberg, Ivan Ivarson, Ragnar Sandberg, 11 januari – 5 februari

Carl Kylberg, 11 februari – 8 mars

Gösta Adrian-Nilsson, Halmstadgruppen och Christian Berg, 12 – 29 mars

Utan titel, 4 – 30 april. Karl Nordström, Göran Brunius, Alf Lindberg, Ingrid Rybeck, Knut Sjöstrand, Edward Wallenqvist, Erik Öhlin. Anordnad av Svensk-Franska konstgalleriet

Arvid Fougstedt, 6 – 31 maj

Göteborgarnas sommarsalong, sommar. 20 Göteborgskonstnärer

Joronn Sitje, 4 -21 september

Utan titel, 25 september – 11 oktober. Ragnar Hallberg, Disa Jonasson, David Larsson, Aina Marmén, Carl Svanberg

Färg och Form, 16 oktober – 8 november16 svenska konstnärer

Oscar Bergman, Olof Ågren, 13 – 30 november

Julutställning, 8 december – 3 januari

1937

Bo Beskow, Harald Lindberg, 9 – 24 januari

Fransk konst, 13 februari – 14 mars. Georg Braque, Pierre Bonnard, Marc Chagall, André Derain, Raoul Dufy, André Lhote, Aristide Maillol, Henri Matisse, August Renoir,  m.fl

Stig Blomberg, Arne Cassel, Carsten Hvistendahl, 18 mars – 6 april

Jürgen Wrangel, 10 april – 2 maj

Handteckningsutställningen, 8 – 31 maj

Sommarutställning, 6 juli – 15 augusti. 30 Göteborgskonstnärer

Spansk nutidskonst, 4 – 19 september

Martin Emond, 26 september – 13 oktober. Oljemåleri

Gideon Börje, Albin Amelin, 16 oktober – 4 november. Oljemåleri, gouacher, teckningar

Einar Forseth, 7 – 30 november. Oljemåleri, tempera, gouacher, akvareller, teckningar

Julutställning, 9 december – 2 januari. Oljemåleri, teckning, skulptur

1938

Helge Linden, Erik Byström, Tor Hörlin, 6 – 24 januari

Stig Munthe-Sandberg, Lars Norrman 27 januari – 15 februari

Johannes Bjerg, Axel P. Jensen 18 februari – 8 mars

Karl Andersson, Nils Bringfelt, Ansgarius Börjesson, Victor Olsson, 12 mars – 3 april

Fransk konst + Hjalmar Gabrielsons samling, 10 – 24 april. Anordnad av Svensk -Franska Konstgalleriet tillsammans med Bernheims konstgalleri i Paris

Färg och Form, 27 april – 27 maj. Albin Amelin, Victor Axelson, Gideon Börje, Arne Cassel, Ture Dahlö, Martin Emond, Sven Erixson, Lars Florén, Hjalmar Grahn, Eric Hallström, Tore Kumlien, Axel Nilsson, William Nording, Patrik Reuterswärd, Gunnar Svensson & Hugo Zuhr

Sommarutställning, 2 juli – 14 aug. 21 Göteborgskonstnärer.

Manfred Flyckt, Arvid Jorm, Roland Kempe, Einar Palm, 6 – 18 september

Nils Dardel, uppgift saknas. Annordnad i samarbete med Svensk -Franska Konstgalleriet

Matisse, Picasso, Braque, Laurens, uppgift saknas

Nutida norskt måleri, 12 november – 5 december

Julutställning, 10 december – 2 januari

1939

Anna Berg, Torsten Jovinge, Renato Lucchetti, 7 – 22 januari

Nio Independenter, 28 januari – 12 februari. Donald William-Olsson, Molli Faustman, Märta Afzelius, Arne Cassel, Bertil Damm, Sigurd Möller, Ingrid Rydbeck, Rolf Trolle & Thor Fagerkvist

Pierre Bonnard, 16 februari – 6 mars. 69 målningar, varav 13 var till salu

Birger Simonsson, 10 – 28 mars. Minnesutställning

Kurt Jungstedt, 1 – 19 april

Färg och Form, 26 april – 24 maj. Bl.a A. Amelin. Gideon Börje, Erik Hallström, Bror Hjorth

Sommarutställning, 8 – 30 juli. Bl.a Alf Lindberg, Rudolf Flink, Knut Irwe, Aina Marmén

Torsten Billman, Edvin Ollers, Egil Schwab, Ellis Wallin, 24 september – 8 oktober

Tor Bjurström, 15 – 31 oktober

Einar Jolin, 4 – 19 november

Helmer Osslund, 22 november – 10 december. Minnesutställning

Julutställning, uppgift saknas