Utställningar
2015.05.02 2015.05.24


Transition/
Omvandling –
Akademin
Valand
Fotografi
& Fri konst

Entré Fri entré
Datum 2 maj 2015 – 24 maj 2015
Plats Göteborgs Konsthall
TRANSITION / OMVANDLING – AKADEMIN VALAND – FOTOGRAFI & FRI KONST 2015 Installationsvy, långa galleriet.

Transition / Omvandling var en grupputställning med 22 avgångsstudenter vid Masterprogrammen MFA Fri Konst och MFA Fotografi på Akademin Valand. Utställningen gav en exklusiv möjlighet att ta del av konst av nyetablerade konstnärer med olika perspektiv och uttryckssätt.

Titeln Transition / Omvandling indikerar att någonting befinner sig i rörelse och i ett skede av förändring. Denna omvandling innebär med nödvändighet att någonting förloras till fördel för någonting annat. Att befinna sig i ständig förändring, kluven mellan det förgångna och det som ännu inte skett, kan betyda en blindhet inför nuets hastiga rörelse. Det är lättare att summera och dra slutsatser av det som varit, men kanske svårare att se vart vi är på väg. Här kan konsten spela en betydande roll. Genom att ta del av de frågeställningar som är viktiga för en ny generation konstnärer låter de oss se vår samtid, tydliggöra vår omvärld, medvetandegöra vårt nu och kanske även vår riktning in i framtiden.

Dessa konstnärers verk cirkulerade kring teman som framstår poetiska, imaginära, flyktiga, och mer privata än offentliga. Blicken riktades inte i första hand mot ett samhälle utan snarare mot ett inre, mer privat rum, där plats, tid och minnen transformeras och förändras. De ägnade sig åt frågeställningar som rör den privata erfarenheten, minnen av tidigare händelser som återkallas och omvandlas. Laddade platser, objekt, rum och minnen lever kvar i varierande former. Det förgångna problematiserades och framstod i olika skepnader i nuets ljus, gestaltade via funna objekt, äldre material samt gammal teknologi som fick nya funktioner. 

I utställningen undersöktes även kulturella arv som visade på de långvariga psykologiska och fysiska konsekvenser som krigsföring mellan länder kan medföra för den enskilde individen. Nationell identitet och tillhörighet var några av de frågeställningar som lyftes i Transition / Omvandling. Genom noggrann granskning framstod identiteter som konstruerade och föränderliga. Likt en arkeolog grävde de fram, inte bara sin egen identitets olika lager, utan också andras. Bortglömda kvinnor ur historiska arkiv smälte samman med nutida kvinnor hämtade ur populärkultur. Den kvinnliga kroppen och erfarenheten framstod överlag i denna utställning som ett politiskt verktyg, motsträvig mot maktutövning, rasism och sexualiserat våld.

Deltagande konstnärer: Britt Anderson (USA), Johanna Arvidsson (SE), Flemming Ove Bech (DK), Maria Gordana Belić (SE), Kanchan Burathoki (NPL), Matilda Enegren (FI), Azadeh Esmaili Zaghi (IRN/SE), Jonas Esteban Isfält (SE), Mourl Ferryman (JAM/UK), Amanda Hart (USA), Laura Hatfield (CAN), Marie Helgesen (NO), Martin Hultén (SE), Stefan Jensen (SE), Tobias Kiel Lauesen (DK), Peter Kädergård (SE), Alanna Lynch (CAN), Hannah MacFarlane (UK), Bergthor Morthens (ISL), Simon Rydén (SE), Emelie Sjunnesson (SE), Andrei Venghiac (ROU).

Installationsvy, stora galleriet.

Installationsvy, stora galleriet.