Utställningar
2017.02.25 2017.04.17


THROUGH THE THINGS WE MAKE –
ÅSA NORBERG & JENNIE SUNDÉN

Entré Fri entré
Datum 25 feb 2017 – 17 apr 2017
Plats Göteborgs Konsthall
THROUGH THE THINGS WE MAKE – ÅSA NORBERG & JENNIE SUNDÉN The Subject, the Object, the Verb, 2014. Foto: Fredrik Åkum

Göteborgs Konsthall bjöd 2017 in konstnärsduon Åsa Norberg och Jennie Sundén. I utställningen Through the Things We Make skapade Norberg och Sundén verk som berörde frågor om konstnärligt arbete, estetik och form som medskapare till samhällelig och social förändring.

I Through the Things We Make hade Norberg och Sundén arbetat vidare på temat hemmet och dess objekt och material som återfanns där. Precis som titeln antyder framstod tingen som spegelbilder av olika tidsepoker, estetiska ideal och sociala och politiska attityder.

Norberg och Sundén arbetar också med olika konstarter och låter ofta konst och hantverk smälta samman. De är bland annat engagerade i att synliggöra och lyfta fram föregångare inom kvinnorörelsen och pionjärer inom pedagogik. I Norberg och Sundéns konst möter därför betraktaren ofta olika lager av tid och historia som möts och interagerar med varandra.

I sitt arbete för Norberg och Sundén en dialog med dåtida liksom samtida konstnärsskap, dels i sina egna konstnärliga projekt men också i sina olika konstförmedlande roller. Through the Things We Make var en kombinerad separatutställning och grupputställning där Norberg och Sundén hade bjudit in de sju konstnärerna Ruth Buchanan, Falke Pisano, Shana Moulton, Agnieszka Polska, Lucy McKenzie, Richard Kern och Laure Prouvost att delta i utställningsrummen tillsammans med dem. De inbjudna konstnärerna har alla tidigare presenterats i konstrummet Hit, en kombinerad konstnärstudio och utställningsrum, som Norberg och Sundén driver sedan 2007 i Göteborg.

Läs mer om Åsa Norberg & Jennie Sundén på norbergsunden.com

Gifts and Occupations, 2017. Foto: Fredrik Åkum.

Years of Thinking in Common, 2012. Foto: Fredrik Åkum.