Utställningar
2017.04.28 2017.05.21


STRANGE ATTRACTORS –
AKADEMIN VALAND, MFA FRI KONST, 2017

Entré Fri entré
Datum 28 apr 2017 – 21 maj 2017
Plats Göteborgs Konsthall
STRANGE ATTRACTORS – AKADEMIN VALAND, MFA FRI KONST, 2017 Foto: Fredrik Åkum

Göteborgs Konsthall presenterade 2017 det årets avgångsutställning med studenter från masterprogrammet i fri konst vid Akademin Valand, Göteborgs universitet.

Vi lever i en tid av extrem obeslutsamhet, oenighet och ofullkomlighet. Fakta ska vara alternativa och osanningar tillförlitliga. Våra sinnen och kroppar koreograferas allt mer av oklara företeelser. Jämställdhet tas för given och blir så motsatsen till krav på strukturell förändring. Affärsvärldens allestädesnärvaro gör oss allt mer upptagna. Data blir vår identitet och information är kontroll. Samhörighet antyds vara artöverskridande och interplanetär. Samtidigt  kollapsar världen på grund av girighet. Vi lever på övertid och närmar oss punkten då det är för sent.

Vad gör vi och vad gör vi åt det? Blir vi avsiktligt missledda? Ska konsten återspegla ett så förvirrande tillstånd? Vad kan eftertänksamhet leda till? Varthän drev innovationen föreställningsförmågan? Kan konsten fortfarande göra anspråk på att vara självständig i denna tid av missnöje? Hur kan inflytandemönster synliggöras?

Strange Attractors finns i vad som kan verka vara oförutsägbara, slumpmässiga eller kaotiska fenomen. Begreppsmässigt tillåter de oss att reflektera över komplexa relationer och dynamiken mellan villkor och strukturer, händelser och erfarenheter, som kanske är krångliga att hantera och förstå.

Konstnärerna Karl Bergström, Rebecca Cusworth, Joel Danielsson, Geraldine Juárez och Ram Krishna Ranjan undersöker några av våra tids akuta angelägenheter i sina verk och projekt. Med sin konst analyserar de ett antal av samtidens omständigheter, villkor, strukturer, missnöjesyttringar och innebörder.

Strange Attractor, ibland översatt till kaotisk, eller mystisk attraktor, är en matematisk term inom kaosteori.

Deltagande studenter: Karl Bergström, Rebecca Cusworth, Joel Danielsson, Geraldine Juárez och Ram Krishna Ranjan.

Verk av Joel Danielsson. Foto: Fredrik Åkum.

Verk av HDK Valand. Foto: Fredrik Åkum.