Utställningar
2020.06.13 2020.08.30

semiotics
of
confinement

Entré Fri entré
Datum 13 jun 2020 – 30 aug 2020
Plats Göteborgs konsthall
Semiotics of confinement

I utställningen Semiotics of Confinement presenterades tre nyproducerade verk av konstnären Juan-Pedro Fabra Guemberena: Kassandra Revisited, Semiotics of Confinement (violencia domestica) och El Problema de el Caballo. Tillsammans speglade verken olika aspekter av den sociala isolering som vi genomlever idag.

Kassandra Revisited utgår ifrån ett teaterstycke av dramatikern Sergio Blanco. Verket använder sig av gränssnitt på sociala medier och styckets olika akter navigerar genom en camshow, en middag och ett strömmat dj-set från en lägenhet i Helsingfors. I den grekiska mytologin är Kassandra en central figur som kan se framtiden men som ingen längre tror på efter att hon förbannats av Apollon. Fabra Guemberena har samarbetat med performern/dramaturgen Ossi Koskelainen för att gestalta en ickebinär samtida Kassandra som utifrån isoleringens villkor berättar om nutidens utveckling. Istället för de masker som användes i den grekiska scenkonsten används de ansiktsfilter som finns på chattar i sociala medier. Verket är regisserat på distans och filmat med mobilkamera.

Semiotics of Confinement (violencia domestica) består av skulpturer av ballistisk tvål med avtryck från vardagsföremål såsom bälten, flaskor och knivar. Ballistisk tvål är ett testmaterial med samma densitet som människokroppen som används för att uppskatta skador. Verket som installerats som ett slags heminteriör hänvisar till konstnären Martha Roslers uppmärksammade performance Semiotics of the Kitchen (1975). I verket demonstrerade Rosler på ett våldsamt sätt köksredskap i alfabetisk ordning; på så sätt markerade hon hemarbetets likheter med arbetet på fabriken. Fabra Guemberena överför detta till karantänens villkor: medan hemmet är den plats som ska skydda från smitta, innebär isoleringen också att hemmet allt mer präglas av våld.

För El Problema de el Caballo har Fabra Guemberena skapat ett platsspecifikt kollage, en bräcklig konstruktion som hängts framför fönstret i oktogonen för att efterlikna ett kyrkfönster. Ljuset skiner genom ett utskuret diagram som beskriver ett känt matematiskt problem, ”The knight’s tour”, mer specifikt så som problemet löstes av 1700-talets berömda mekaniska schackspelare med öknamnet The Mechanical Turk. Sedermera uppdagades det att The Mechanical Turk som bland annat spelat mot kejsaren Napoleon i själva verket styrts av en människa som suttit dold inuti maskinen. Idag har storföretaget Amazon tagit namnet The Mechanical Turk för sin världsomspännande digitala arbetsförmedling, som kan sägas också tagit över konceptet med dold arbetskraft.

Tillsammans speglar verken olika aspekter av den sociala isolering som vi genomlever idag, då redan existerande kriser intensifieras och blir allt synligare – i arbetet, i hemmet och inom teknologin. Med utställningen föreslår Fabra Guemberena flera metoder för att arbeta konstnärligt utifrån isoleringens förutsättningar. Verken är producerade med material och teknik som varit tillgängliga i Fabra Guemberenas karantän, så att verkens form såväl som deras innehåll bär spår av situationen just nu.

Juan-Pedro Fabra Guemberena, El Problema de el Caballo, 2020. Foto: Hendrik Zeitler.

Juan-Pedro Fabra Guemberena, Semiotics of Confinement (violencia domestica), 2020. Foto: Hendrik Zeitler.

Juan-Pedro Fabra, Kassandra Revisited, 2020. Foto: Hendrik Zeitler.

om juan-Pedro Fabra guemberena