Utställningar
2011.01.21 2011.02.13


Renzo
Martens
– Episode III

Entré Fri entré
Datum 21 jan 2011 – 13 feb 2011
Plats Göteborgs Konsthall
Renzo Martens – Episode III Stillbild från Episode III. © Wilkinson Gallery, Fons Welters Gallery och konstnären.

Göteborgs Konsthall i samarbete med Clandestino Institut, visade under tre veckor filmverket Episode III (2008) av den holländska konstnären Renzo Martens. Verket uppmärksammades på Berlinbiennalen 2010 och blev mycket omdiskuterat sedan dess. I filmen reser Renzo Martens till Kongo-Kinshasa för att undersöka den massmediala exploateringen av fattigdom och våld.

Med en neonskylt, med texten Enjoy Poverty, please, möter Martens människor i Kongo och driver tesen att en av Afrikas mest lukrativa naturresurser och exportvaror idag är dokumentationen av fattigdomen. Men vem tjänar på bilden av svältande och sargade familjer? Vem äger fattigdom? I en blandning av satir och undersökande journalistik kommenterar Martens den etik och ekonomi som omger bilden av den afrikanska fattigdomen. Genom att sätta sin egen position i centrum av verket öppnar Martens upp för frågor om relationen mellan den voyeuristiska blicken och den engagerade konsten. Ingenstans är det självklart var han själv befinner sig.

Verket anspelade på den dokumentära filmtraditionen och behandlar relationen mellan subjekt och betraktare. Martens agerade dubbla roller i filmen och nyttjade flera konstnärliga strategier som satir, performance och appropriering. Dels reproducerade han rollen som den västerländska konsumenten som, liksom de biståndsorganisationer, ideella organisationer och journalister han kritiserade, tjänade på bilden av fattigdom för sitt projekt och medverkade till vidare exploatering. Dels agerade han Konstnären, som betraktade och reflekterade över det system som han också själv är inskriven i.

I en intervju sa Martens: Jag är både observatören och förövaren som själv bidrar till den afrikanska exploateringen. Jag kan aldrig vara frälsare eller befriare eftersom jag definieras av de strukturer och institutioner som utnyttjar i första hand. Jag kan inte ens låtsas att min närvaro skulle frigöra – även om jag blottlägger maktförhållanden av bilden av fattigdomen inom marknadsekonomin. Den med kameran kommer alltid att exploatera på grund av de maktrelationer som är inneboende i att ta, distribuera och sälja bilder.(Renzo Martens intervjuad av Frances Guerin, ARTslant, New York, 2009)

Renzo Martens (f. 1973) arbetade på en serie filmer. Episode III var den andra delen i en trilogi som påbörjades med Episode I som utspelar sig i Tjetjenien 2002. Episode III , har visats på den 6e Berlin Biennalen 2010, Tate Modern, Centre Pompidou, Kunsthaus Graz, Stedelijk Museum, liksom ett stort antal filmfestivaler runt om i världen.