Utställningar
2013.12.07 2014.03.02


Per Mårtensson:
Double Standards

Entré Fri entré
Datum 7 dec 2013 – 2 mar 2014
Plats Göteborgs Konsthall
Per Mårtensson: Double Standards

Per Mårtenssons måleri präglas av en återkommande upptagenhet av det som av tradition varit måleriets stående problem, den tvådimensionella ytan. Den yta som från det sena 1800-talet och under hela 1900-talet ständigt har återaktiverat sig som ett formidabelt slagfält för fysiska, intellektuella och konstnärliga bataljer.

Per Mårtensson testar, undersöker, förkastar, gillar, processar och utvecklar de tankar och idéer som denna dramatiska historia har etablerat. Och han gör det med en tydlig position i sin egen samtid, i sina egna sammanhang.

Det som utmärker Per Mårtenssons måleri är en utpräglad stramhet och abstrakt konkretion. Men frågan om huruvida det är ett abstrakt eller föreställande måleri förlorar snart sin mening och istället står det enskilda verkets egen problemformulering i fokus. Per Mårtenssons måleri bottnar i komplexa relationer och varje verk äger flera betydelsenivåer som ständigt överlagrar varandra. Utan anspråk på hierarkisk struktur relaterar målningarna till konsthistorien, ytans egengenererade problemställningar och den samtida urbana miljöns mellanrumsliga visuella yttringar.