Utställningar
2002.06.15 2002.08.25

PARALL-
ELLA VÄRLDAR

Entré Fri entré
Datum 15 jun 2002 – 25 aug 2002
Plats Göteborgs konsthall
PARALLELLA VÄRLDAR Katarina Friberg, Station 55, 2002

I sommarens utställning på Göteborgs konsthall visas fem unga konstnärer, som här för första gången presenteras i större format. Betraktaren får möta några poetiska, radikala, egensinniga och vackra universa. Katarina Friberg, Mattias Karlsson, Patric Larsson, Rodrigo Mallea Lira och Kristoffer Nilson har  i olika visuella, verbala och tredimensionella modeller undersökt hur världen hänger samman. Det handlar om representationer – inte av ett objekt, ett känslomässigt tillstånd eller en politisk/social företeelse – utan av system med sin egen inre logik. Verken visar på annorlunda kopplingar och metanivåer, som beskriver tillvaron.

”Jag har alltid beundrat författare och serietecknare för deras ”gudalika” förmåga att återskapa verkligheter på olika nivåer. /…/ Genom att skapa en helt färgad bakgrund ( i Column-serien, World Map, etc.), har jag kommit in i en slags historiemåleri där all slags information och ideer – historiska, ekonomiska, poetiska, ämnesmässiga – både är nedskrivna och återgivna visuellt.”

Öyvind Fahlström: Historical Painting, Flash Art No 43 1973-74Citat ur: Öyvind Fahlström- Another Space for Painting, Barcelona 2001.

De fem konstnärerna antar här en konstnärsposition som inte är så vanlig idag. Den är priviligierad och uppfordrande. Priviligierad, därför den är en plats från vilken konstnären överblickar världen och påstår något om den. Det återspeglar en stark tilltro den konstnärliga rösten. Uppfordrande, då betraktaren aktiveras, både i verk som är interaktiva och sådana som inte är det. Det finns ofta en underförstådd, närmast politisk uppmaning till betraktarna att vara uppmärksamma och se sammanhang.

Här finns en länk bakåt i konsthistorien t. ex. till Öyvind Fahlström. I teckningen Diagram till Farliga förbindelser från 1960 skapar Fahlström för första gången en bokstavs-bild, där ny mening skapas genom relationer mellan bokstäver och former. World bank 1971 är det första arbetet som är helt byggt på historiska och ekonomiska data. Under sjuttiotalet tillkommer sen en mängd verk som beskriver politiska och ekonomiska samband, genom bilder eller tredimensionella spel som betraktaren själv skapar samband i. I utställningen Parallella världar påträffar man ord-bilder, men också linjesystem, parallellkopplingar mellan sociala rum eller synkrona resor i en fysisk och virtuell verklighet. Här återfinns teckningar, målningar, installationer och dataanimationer. Betraktaren konfronteras med några parallella världar och fantasirika påstående om verkligheten, och ges möjlighet till utblickar, upplevelser och reflektion.

Konstnärer

Katarina Friberg, Mattias Karlsson, Patric Larsson, Rodrigo Mallea Lira & Kristoffer Nilson

Rodrigo Mallea Lira, Lost Quarters 2002.

Kristoffer Nilson, Plan, 2002

Patric Larsson, ur: Teckningar, 2001-2002.

Mattias Karlsson, Utan titel. Interaktiv dataanimation, projektion