Utställningar
2011.12.02 2012.03.04


Offer &
Martyrer

Entré Fri entré
Datum 2 dec 2011 – 4 mar 2012
Plats Göteborgs Konsthall
Offer & Martyrer Utställningsvy. I förgrunden Magnus Thierfelders Silence. Till vänster två målningar ur serien The War We Have Not Seen av Juan Manuel Echavarría och längst bak en del av Tanja Ostojićs installation Looking for a Husband with EU Passport.

Offer och martyrskap är i ständigt mediafokus. Vi översköljs med rapporteringar om förtryck, orättvisor och konflikter. Men är inte dessa begrepp i sig  oupplösligt förbundna med idén om offer och, i förlängningen potentiellt även med, martyrskap?

Utställningen Offer och Martyrer tog fasta på begreppens komplexitet och inre motsättningar och ville diskutera dessa två sammanlänkade begrepp som är så centrala för en rad religiösa, etiska och ideologiska konflikter genom historien. De medverkande konstnärerna tolkade, aktiverade och iscensatte det landskap i vilket offer- och martyrskap ägde rum. Gränser mellan offer och förövare luckrades upp och förutsättningarna, som gjorde det möjligt att upprätthålla och reproducera dessa roller, synades.

Hur kommer det sig att vissa personer framställs som offer eller martyrer av vissa medan andra beskriver dem som terrorister? Hur förhåller vi oss till offer när de också visar sig vara förövare? Varför får vissa sådant erkännande efter sin död, medan andra på sin höjd blir en siffra i statistiken? Och vem vill inte stå på offrets sida?

Utställningsinformation

Utställningen utgjorde andra delen i projektet Offer och martyrer där den första utgjordes av visningen av Renzo Martens film Episode III – Enjoy Poverty. Projektet kom till stånd som ett samarbete mellan Göteborgs Konsthall och Clandestino Institut. Utställningen curatorer var Anna Johansson och Aleksander Motturi.

Konstnärer

Anita & Anita (Annika von Hausswolff och Lotta Antonsson), Conrad Botes, Juan Manuel Echavarría/Fundación Puntos de Encuentro, Runo Lagomarsino, Rabhi Mroué, Tanja Ostojić, Ruti Sela & Maayan Amir, Magnus Thierfelder, Artur Żmijewski.