Utställningar
1923.05.08 1923.10.15

NORDISK KONST

Entré Fri entré
Datum 8 maj 1923 – 15 okt 1923
Plats Göteborgs konsthall
NORDISK KONST Utställningskatalogen. Omslag av Issac Grünewald

JUBILEUMSUTSTÄLLNINGEN 1923

1923 firade Göteborg 300 år som stad, och av den anledningen arrangerades en stor jubileumsutställning. Genom detta arrangemang tillkom flera nya byggnader och institutioner i staden som Botaniska trädgården, Liseberg och Götaplatsen med bland annat konstmuseet och Göteborgs Konsthall.

I utställningskatalogens förord skriver Axel L Romdal, dåvarande chef för Göteborgs Konstmuseum, ledamot av Göteborgs konstförening och huvudkomissarie för den nordiska konstutställningen:

“När Göteborg till den utställning varmed staden högtidlighåller det trehundraåriga minnet av sin tillvaro inbjudit den nordiska konsten, hava därmed gamla traditioner fullföljts.

Skandinaviska konstutställningar voro anordnade i vår stad åren 1869, 1881, 1886 och 1896. Denna gång har inbjudan utgått till ett begränsat antal målare och skulptörer inom vart och ett av de nordiska syskonfolken.

Begränsningen har dels föreskrivits av den yttre nödvändigheten, dels av önskan att undvika den tyngande verkan av massutställning. Ofta har det klagats över ett planlöst hopande av konstverk utan varje inbördes sammanhang eller samklang.

Man önskade icke ännu en gång upprepa en vedertagen men utdömd form för konstnärliga uppvisningar. I stället ville man giva något nytt, ett verkligt tillfälle till studier, jämförelser och skönhetsupplevelser. Alla Nordens konstnärer av förtjänst och värde kunde icke inbjudas att utställa.

Man lät valet falla på en grupp av yngre målare och bildhuggare från varje land, företrädande nyare riktningar, detta i tanke, att en samfälld mönstring av mot varandra svarande representanter för den moderna konsten i de fyra landen skulle bliva av bestående gagn för Nordens konstliv”.

Invigningsutställningen i konsthallen var Nordisk Konst vilken invigdes samtidigt som Jubileumsutställningen den 8 maj 1923. I de lokaler som vi idag kallar Göteborgs Konsthall fanns delar av den norska delen som omfattade 20 konstnärer plus en hedersutställning med Edward Munch. Från Götaplatsen kom besökaren in i utställningen via oktogonen, precis som idag, där den danska skulptören Jens Lunds mörka ekskulpturer presenterades. Därifrån kom man in i stora salen som i sin helhet tilldelats Munch som nästan uteslutande visade verk från de senare 15 åren, bland annat verken “Melankoli”, “Marats död”, “Syk pige” och “Selvportraet, syk”

Delar av den norska utställningen, den danska och den finska delen av utställningen fanns i lokaler som idag är rivna och som låg på baksidan av nuvarande konsthallen. Från den norska utställningen kom man in i den danska via en trapphall. Den danska utställningen bestod av två långsmala utställningslokaler som ledde bort till den tvärställda byggnad där Willumsens hedersutställning presenterades. Från denna del av utställningen kom man in i den finska utställningen som bland annat visade tio verk av Helene Schjerfbeck – som hennes självporträtt från 1912 – vilket är en av de första gångerna som hon presenterades i Sverige. Från den finska delen kom sedan besökaren tillbaka till den norska avdelningen. Den svenska samtidskonsten var uppdelad i västsvensk och svensk och kunde beskådas på Göteborgs konstmuseum.

Utställningen möttes redan långt innan öppnandet av högljudd kritik, främst ifrån Göteborgs konstnärsklubb som protesterade mot att representanterna för den svenska konsten dominerades av modernister, och då främst ifrån gruppen Falangen. Konstnärsklubben anordnade därför en opponentutställning på Valand och Chalmers där cirka 175 svenska konstnärer deltog.

Jubileumsutställningens konstsatsning var förmodligen den största någonsin i Sverige och gav ett unikt tillfälle att överblicka den nordiska modernismen. Över 3500 konstverk presenterades och utöver det även konsthantverk och konstindustri. Trots detta gjordes få inköp. Konstavdelningen vid Göteborgs Museum köpte, eller fick i gåva målningar av Gideon Börje, Isaac Grünewald, Sigrid Hjertén, Kræsten Iversen, Per Krohg, Axel Nilsson, Vera Nilsson och Sigfrid Ullman. Utöver detta även skulpturer av Hannes Autere, Ivar Johansson och Carl Milles.

Konstnärer

Norge: Thorvald Erichsen, Bernard Folkestad, Pola Gaugain, Astri Welhaven Heiberg, Jean Heiberg, Otto Johansen, Ludvig Karsten, Arne Kavli, Per Krogh, Rolf Lünde, Hugo Lous Mohr, Sören Onsager, Vilhelm Rasmusseun, Axel Revold, Alf Rolfsen, Einar Sandberg, Per Smith-Kielland, Henrik Sörensen, Rudolph Thygesen, Dagfin Werenskiold, Hans Ödegaard. Hedersutställning: Edvard Munch. Sammanställd av: Per Deberitz

Danmark: Johannes Bjerg, Peter Rostrup Bøyesen, Adam Fischer, Harald Giersing, Jean René Gauguin, Ernst Goldschmidt, Niels Hansen, Kræsten Iversen, Axel P. Jensen, Carl Jensen, Svend Johansen, Mogens Lorentzen, Jens Lund, Vilhelm Lundstrøm, Albert Naur, Jais Nielsen, Svend Rathsack, Olaf Rude, William Scharff, Sigurd Swane, Einar Utzon-Frank, Ernst Zeuthen. Hedersutställning: Jens Ferdinand Willumsen. Sammanställd av Carl V. Petersen.

Finland: Ilmari Aalto, Uno Alanco, Hannes Autere, Alvar Cawén, Collin Marcus, Mäkelä Juho, Mikko Oinonen, Yrjö Ollila, Juho Rissanen, Jalmari Ruokokski, T. K. Sallinen, Helene Scherfbeck, Hugo Simberg, Ellen Thesleff, Verner Thomé, Werner Åström. Sammanstaälld av: Sigyrd Frosterus

Sverige (som ställdes ut i Konstmuseet): Olof Ahlberg, Gösta E. Almgrén, Victor Axelsson, Tor Bjurström, G Börje, Nils Dardel, Leander Engström, Mollie Faustman, Arvid Fougstedt, Sigfrid Fridman, Carl Frisendahl, Halvar Frisendahl, Sidney Gibson, Issac Grünewald, Sigrid Hjertén-Grünewald, Eric Hallström, Karl Isakson, Joh. Johansson, Ivar Johnsson, Ejnar Jolin, Anders Jönsson, Arvid Källström, Hilding Linnqvist, John Lundqvist, Alf Munthe, Nils Möllerberg, Axel Nilsson, Vera Nilsson, Emil Olsson, Torsten Palm, Arthur C:son Percy, Carl Ryd, Gustaf Sandberg, Gösta Sandel, Ninnan Santesson, Birger Simonsson, Nils Sjögren, Otte Sköld, John Sten, Sigfrid Ullman, David Wallin. Hedersutställning: Carl Milles. Sammanställd av Axel Romdahl.

Hedersutställningen med Edvard Munch i Stora salen. Från vänster: Den gule tømmerstokken 1912, Badende mann 1918, Christian og Hjørdis Gierløff 1913-1914, Morgen 1884, Marats død 1907, Barn og ender 1906, Elisabeth Förster-Nietzsche 1906 Gråtende akt 1913-1914, Else Mustad 1918.

Den danska konstnären Jens Lunds mörka ekskulpturer i oktogonen.