Utställningar
2014.06.13 2014.09.21


Naturum

Entré Fri entré
Datum 13 jun 2014 – 21 sep 2014
Plats Göteborgs Konsthall
Naturum Installalationsvy, Linn Lindström, stora galleriet.

Sommaren 2014 på Göteborgs Konsthall handlade om natur. Sommarutställningen Naturum hämtade sin titel från latinets natura och dess etymologiska släktskap med ordet födelse har varit en viktig utgångspunkt.

Utställningen undersökte hur människan på olika sätt skapar naturen, som tanke, ideologi och fysiskt objekt. Människans förmåga att skapa natur för olika ändamål visar en enorm variationsrikedom, allt från den globala ekonomins törst efter nya ”skogsmarker” att kalhugga till den enskilda individens ordnande av sina egna mikronaturer. Och bortom naturen som praktisk funktion i allas våra liv är den också sedan sekler tillbaka en ständigt återkommande scen för ideologisk spekulation och strid. Inte minst kommer detta till uttryck i den återkommande diskussionen om gränsdragningen mellan natur och kultur. Vad är natur och vad är kultur? Naturen har också ideologiskt kommit att vara en plats genom vilken man velat markera tillhörighet och utanförskap. Den som inte passar in kan stängas ute.

Utställningen Naturum var ett rum mellan liv och förruttnelse, mellan ordning och kaos, mellan mikro- och makronivå, mellan oreglerad föränderlighet och predestinerad konstruktion, mellan individ och kollektiv och mellan skapelse och död. Konstnärerna Linn Lindström, Caroline Mårtensson och Kristian Berglund skapade alla i Naturum egna ekologiska system som på olika sätt berör jagets komplexa relation till det som vi benämner natur.

KONSTNÄRER

Caroline Mårtensson
Linn Lindström
Kristian Berglund

Installationsvy. Caroline Mårtensson, stora galleriet.

Installalationsvy, Kristian Berglund, lilla galleriet.