Utställningar
2011.02.25 2011.03.20


När det händer –
Högskolan
För Fotografi

Entré Fri entré
Datum 25 feb 2011 – 20 mar 2011
Plats Göteborgs Konsthall
När det händer – Högskolan för fotografi Encyclopedia © Gustavo Perillo

I samarbete med Högskolan för fotografi (HFF), Göteborgs universitet, presenterade Göteborgs Konsthall utställningen När det händer, 25 februari-20 mars 2011. Utställningen sammanförde åtta individuella konstnärskap som visade på ett vitt spektrum av frågeställningar och medier. Utställningen var producerad i samarbete med curatorn Niclas Östlind, doktorand på HFF.

INTRODUKTION av Niclas Östlind

”Nio tankar om 1/125-delen är titeln på en text av Sune Jonsson från slutet av sjuttiotalet. Med djup och skärpa behandlar han etablerade föreställningar om uttrycksformens egenart. Han vänder sig mot jakten på ögonblick, som visserligen skapar bilder av en häpnadsväckande intensitet, men också fryser världen i fragment och enskildheter. Det liv och den verklighet som fotografin, enligt Jonsson, är så lämpad att gestalta låter sig inte fångas i bråkdelar av sekunder. För detta är tillvaron alltför komplex.

Även om både bilderna och arbetssätten skiljer sig från de alternativ som Sune Jonsson formulerade tycks många i dag dela hans tveksamhet, vilket verken i den aktuella utställningen visar. Inte i något fall skildras händelser där skeendet kulminerar och bidrar till den inre dynamik som kännetecknar ”det avgörande ögonblickets” estetik. Snarare är det tvärtom. Motiven står påfallande ofta stilla, samtidigt som de befinner sig i rörelser av mer genomgripande slag. De är inbegripna i processer som sträcker sig över sekler och kontinenter, förgrenar sig och skapar den samtid vi både delar och upplever på vitt skilda sätt. Strömmar av människor och varor – då liksom nu även människor som varor – passerar sociala, politiska och ekonomiska gränser i ett aldrig avstannande flöde. Här finns långsamma och över tiden utsträckta biologiska processer, samhälleliga strukturer materialiserade i huskroppar och byggnader, upprepningar av aktiviteter som ackumulerats och blivit spår eller tecken. Men också mentala tillstånd, där minnen av det förflutna och tankar om det kommande färgar det som händer i nuet”.

STUDENTER

Thomas Bergh, Kirsti Taylor Bye, Sven Drobnitza, Linda Cordius-Hansen, Daniel Josefsson, Gustavo Perillo, Greta Voćar, Mattias Wallin.

© Thomas Bergh

Avancerad konst och kulturteori © Sven Drobnitza