Utställningar
2017.12.09 2018.04.15


Mozart’s
Ghost

Entré Fri entré
Datum 9 dec 2017 – 15 apr 2018
Plats Göteborgs Konsthall
Mozart’s Ghost Arkivinstallation av 0s+1s. Foto Fredrik Åkum.

Från december 2017 till april 2018 presenterade Göteborgs Konsthall Mozart’s Ghost, en utställning som kretsade kring internetkonst, feminism och motstånd.

På 1960- och 70-talen använde sig feminister av personliga upplevelser inom konst och litteratur som ett sätt att öka medvetenheten kring kvinnliga erfarenheter. 30 år senare, på 90-talet – när internet blev tillgängligt – formulerade en ny generation feminister utopier för en mer sammanlänkad, jämlik och uppkopplad framtid. Cyberfeminism tog avstamp i det förflutna och ifrågasatte internet som de menade var ett patriarkalt system.

Utställningen samlade konstnärer som inspirerades av nostalgin kring internet-, tv- och kändiskultur från 90-talet – en period som sammanföll med en växande cyberfeminism.

Dagens självdokumentations– och bekännelsekultur är på många sätt kopplad till tidigare rörelsers motstånd. Samtidigt har den också utvecklats till en jakt på “likes”, en idealiserad och kommersialiserad konstruktion av jaget och identiteten. Kulturen som vuxit fram genom sociala medier, som Facebook, Instagram, Youtube och dataspel, tvingar oss alla att omvärdera frågor kring frihet, intimitet och anonymitet. Vi ser idag allt fler konstnärer som, genom videor, gifs, memes och annat webbaserat arbete, vill ta tillbaka makten inom dessa forum.

I Mozart’s Ghost medverkade både svenska och internationella konstnärer med arbeten från de senaste tio åren. Flera verk berörde sexism, rasism och ekonomisk ojämlikhet, medan andra fokuserade på teknik och dess estetik. Gränsen mellan verklighet och det digitala är mer flytande än någonsin, och i utställningen visade vi hur det har påverkat konsten.

Mozart’s Ghost var uppdelad i tre olika perioder, där respektive del fokuserade på olika aspekter av internetkonsten idag: kroppen, det digitala rummet och frågor kring identitet.

Fotnot: Titeln är lånad från The Net, en film från 1995.

Medverkande konstnärer: Silvia Bianchi, Petra Cortright, Militza Monteverde, Angela Washko, lit_city (Alicia Hansen och Sara Thisner), Jeanette Hayes, Vida Lavén, Iris Smeds, Amalia Ulman och 0s + 1s (Anna Kinbom, Sonia Hedstrand, Rut-Karin Zettergren och Choterina Freer).

Privilege (2015-16) av Amalia Ulman. Foto: Fredrik Åkum.

The Oracle (2014) av Iris Smeds. Foto: Fredrik Åkum.