Utställningar
2014.10.18 2015.01.11


Märk
linjen

Entré Fri entré
Datum 18 okt 2014 – 11 jan 2015
Plats Göteborgs Konsthall
Märk linjen Videon Lina I av Leonor Antunes. Foto: Fredrik Åkum

Göteborgs Konsthall inledde höstsäsongen 2015 med utställningen Märk Linjen. En internationell grupputställning som undersökte hur vi med linjens hjälp markerar territorier och tydliggör maktförhållanden.

Linjen är och har varit ett uttryck för maktens strävanden att strukturera och indela. Kolonialmakterna delade upp Afrika med pennstreck och linjal. Gränsen drogs med hårda betonglinjer mellan Öst- och Västberlin. Barriärer som ska stänga ute löper både mellan Mexiko och USA och genom Västbanken. Linjen är både reell och abstrakt, konkret och diffus. Den är samtidigt en dröm och ett hot.

Liv Stoltz, en av curatorerna för utställningen säger:”Det är mycket spännande att presentera ett flertal verk av konstnärer av yttersta världsklass. Det är angelägna budskap som konstnärerna för fram i en tid som präglas alltmer av växande politisk spänning, en mer aggressiv förhandling om nationella gränsdragningar och kulturella konflikter runt om i världen.”

Utställningen gav en unik inblick i hur konstnärer både kan använda konsten som ett instrument för att närma sig sociala och politiska frågor – nästan som aktivister i sin konstnärliga handling – samtidigt som de även arbetar konstnärligt och poetiskt med ett reducerat bildspråk. Märk Linjen var en utställning som ville teckna och uppmärksamma linjens påtagliga närvaro i allas våra liv.

KONSTNÄRER & CURATORER

Konstnärer: Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla, Francis Alÿs, Janine Antoni, Leonor Antunes, Gillian Dyson, Mona Hatoum, Sigalit Landau, Runo Lagomarsino, Bruce Nauman, Fred Sandback.

Curatorer: Mikael Nanfeldt, chef Göteborgs Konsthall & Liv Stoltz, intendent Göteborgs Konsthall.

3-D Cities av Mona Hatoum. Foto: Fredrik Åkum

Shift av Mona Hatoum. Foto: Fredrik Åkum