Utställningar
2010.05.07 2010.05.23


Konst-
högskolan
Valand
2010

Entré Fri entré
Datum 7 maj 2010 – 23 maj 2010
Plats Göteborgs Konsthall
Konsthögskolan Valand 2010 Jenny Therese Eriksson Westergötaland, del 2, VÄX, 2010

2010 års avgångsutställning visade verk som på skilda sätt behandlade olika typer av gränsdragningar. Skiljelinjer som både sammanförde och delade teman som det personliga och kollektiva, privata och offentliga, kroppsliga och rumsliga, andliga och konceptuella.

En av ambitionerna med utställningen var att bryta upp rummets arkitektoniska gränser och skapa en organisk genomströmning. Även om deras intresseområde, medium och uttryck markant skiljde sig åt arbetade de alla med ett experimenterande med material och övertagande av rum. På konsthallen synliggjordes både studenternas gruppdynamik och var enskild kreativ process.

Valands avgångsutställning 2010 samlade verk ur 12 studenters konstnärliga praktik och visade utdrag ur en då ständigt pågående utveckling. Eva Björkstrands serier kunde i en första anblick te sig enkla och på gränsen till naiva men var i flera avseenden detaljrika och stundtals mörka. Axel Bomans och Johannes Branders allkonstverk fångades upp i musikaliska och mystiska idévärldar. Båda arbetade med bild, ljud och musik. Jenny Therese Eriksson och Sara Troviks arbeten rörde sig i gränslandet mellan skulptur och måleri och de utnyttjade båda sin fascination för material, färg och struktur. Frida Frankers rumsliga installationer och videoverk letade sig in i det dokumentära; fenomen, personer och kulturella traditioner utforskades. Anna Gustavsson och Johanna Willenfelt delade ett intresse för kroppen, vare sig det handlade om människans relation till lek eller kroppsliga hinder i form av smärta. Till skillnad från Otto Mogrens animationer med detaljrikt genomförda personer i vardagliga situationer befolkades Jim Thorells bildvärld av mörka identitetslösa varelser. Berglind Jóna Hlynsdóttir intresserade sig för hur människor uppfattar och rör sig i det offentliga rummet. Likt en botanikers iakttagande av växter, träd och blommor avbildades naturen i Tommy Sveningssons teckningar och installationerna formades med axplock ur levande tropik.

Studenterna hade tillsammans med utställningens curator Paola Zamora arbetat fram ett generöst utställningsprogram som startade på vernissagekvällen med två performanceakter av och med Axel Boman och Johannes Brander samt inbjudna gäster. Därefter följde under utställningsperioden ett seminarium, musikafton, konstnärsamtal och studentpresentationer.

Studenter

Eva Björkstrand, Axel Boman, Johannes Brander, Jenny Therese Eriksson, Sara Trovik, Frida Franker, Anna Gustavsson, Johanna Willenfelt, Otto Mogren, Jim Thorell, Berglind Jóna Hlynsdóttir, Tommy Sveningsson.

Tommy Sveningsson, North of Eden, 2010.

Johannes Brander, The Future Will , 2010. Väggkomposition, blandteknik på trä.