Utställningar
2012.03.10 2012.03.25


Konst+
Aktivism-
Get
artivated

Entré Fri entré
Datum 10 mar 2012 – 25 mar 2012
Plats Göteborgs Konsthall
Konst + Aktivism – Get Artivated!

Under två intensiva veckor öppnade vi upp dörrarna för den totala omvandlingen av Göteborgs Konsthalls utställningsrum. 

Vi ville skapa en plats där skapande, aktivism och engagemang stod i fokus. Kollektiva konstverk växte fram när konstnärer, besökare, skolelever och aktivister tillsammans skapade nytt, byggde vidare på, och kommenterade varandras uttryck. Tre rum med materialen text, textil och tejp utgjorde basen där vi hoppades att så många som möjligt tog plats och gjorde sina röster hörda.

Projektet var ett samarbete mellan Göteborgs Konsthall och KulturUngdom. Tillsammans ville vi skapa en tillåtande och kreativ mötesplats där vi stod för allt material som behövdes för att göra röster hörda. Varje rum erbjöd en stor bredd av uttrycksmedel inom varje material och det fanns oändligt många sätt att använda sig av rummen. Utöver besökare, grupper och organisationer bjöd vi in skolklasser från hela Västra Götalandsregionen att sätta sin prägel på projektet genom Göteborgs Konsthalls lektionsutbud.

Kulturungdom

KulturUngdom är en ideell organisation som på olika sätt främjar ung kultur i hela Västra Götalandsregionen. KulturUngdom jobbar ständigt för att ungt skapande ska få ta plats och bli taget på allvar och ser ofta kopplingar mellan samhällsengagemang och konst och kultur. Två exempel på det är projektet K-merkt konst där unga konstnärers behov lyfts och projektet Angeläget där man jobbar i gymnasieskolor med skapande och mänskliga rättigheter.