Utställningar
2017.06.09 2017.08.20


KLAS ERIKSSON –
VET DIN MAMMA VAR DU E?

Klas Eriksson

Entré Fri entré
Datum 9 jun 2017 – 20 aug 2017
Plats Göteborgs Konsthall
KLAS ERIKSSON – VET DIN MAMMA VAR DU E? Foto: Hendrik Zeitler

Under sommaren 2017 presenterade Göteborgs Konsthall Vet din mamma var du e?, en stor separatutställning med konstnären Klas Eriksson.

Utställningens titel Vet din mamma var du e? rymmer flera berättelser. Är det ett barndomsminne – en liten Klas på fotbollsmatch som skriker ramsan för att förminska vuxna motståndarsupportrarna? Eller är det den ärligt oroliga frasen riktad till ynglingen i rännstenen, eller till det ensamma barnet?

Eriksson arbetar ofta med att låta sin konst skapa förskjutningar som kan te sig små, men som får stor effekt. Han ifrågasätter kulturbegreppet och föreställningen att kultur är någonting som kan delas upp i hög- respektive lågkultur. Eriksson utmanar den klassiska, och än idag mycket vanliga uppfattningen att det finns en mer värdefull kultur för en högutbildad, övre medelklass och en ytlig slit-och-släng-kultur för de unga och lågutbildade.

Erikssons ständiga undersökningar av hur maktens mekanismer manifesteras och upprätthålls i offentliga miljöer, är unika i sitt slag – lika orädda som modiga, både lekfulla och allvarliga på samma gång. Hans arbeten och konstnärliga processer är viktiga i en tid präglad av oro när starka röster kräver hårdare tag, mer ordning och större kontroll.

Evidence of patchwork, 2017. Foto: Hendrik Zeitler.

Forza rosa fluff, 2017. Foto: Hendrik Zeitler.