Utställningar
2012.03.27 2012.03.28


KAΘAPΣIΣ –
Anastasia Ax i samar-bete med
Lars Siltberg

Entré Fri entré
Datum 27 mar 2012 – 28 mar 2012
Plats Göteborgs Konsthall
KAΘAPΣIΣ – Anastasia Ax i samarbete med Lars Siltberg

Den 27-28 mars 2012 tog konstnären Anastasia Ax över konsthallen lokaler.  Under två veckor har projektet KONST+AKTIVISM med en mängd konstnärer och kreatörer fyllt Göteborgs Konsthalls utställningsrum med tejpinstallationer, träkonstruktioner, tygfragment med mera.

Allt detta togs över av Anastasia Ax och Lars Siltberg som omformade dessa kreativa resultat. Resterna samlades ihop och dränktes i gips för att bli grundkonstruktionen i en då helt ny installation. Arbetet pågick i konsthallen under tre dagar och mynnade ut i en performance och konsert den tredje dagen.

Under performancen den 28:e mars utförde deltagarna uppgifter som rörde både måleri och ljudalstring – improvisation, expressivitet och utagerande uppmuntrades. Tillsammans blev det ett slags melodram utan melodi eller dramatik. Istället formades en ljud- och bildkomposition som tog sin form ur sönderdelandets energier. I verket sökte Anastasia Ax och Lars Siltbeg formulera en plats där också de tillfälliga deltagarna fick möjlighet att undersöka sina resurser, befriade från fixerad idé om slutresultat, men med ett ramverk att förhålla sig till. En sorts kontrollerat kaos.

ANASTASIA AX OM SITT KONSTNÄRSKAP

”Ett återkommande tema i mitt konstnärskap är utforskandet av människans destruktiva sidor och hur de kan användas som kreativa verktyg. Jag ser mina akter som frigörande ritualer, både i relation till kroppsliga hämningar med även i relation till tingens och omvärldens rädslor för död och förändring.

Under mina live-akter förändrar jag föremålen runtomkring mig. På det viset vill jag undersöka mina egna rädslor inför döden och människans behov av att konservera och kontrollera. Mina installationer ändrar ofta karaktär även under utställningens gång. Även det som ursprungligen anses av många vara vackert, förvandlar jag.

För mig är en trasig skulptur lika vacker som en hel. En trasig skulptur bär med sig spår efter liv och rörelse, tid, förgänglighet, kropp och död. Och genom förstörelse och förändring, tillåts något nytt att spira”.