Utställningar
2010.11.19 2011.01.09


Inter-
national
Festival

Everything
Under
Heaven
Is
Total
Chaos

Entré Fri entré
Datum 19 nov 2010 – 9 jan 2011
Plats Göteborgs Konsthall
International Festival – Everything Under Heaven is Total Chaos

Göteborgs Konsthall presenterade november 2010 ett verk av det internationellt uppmärksammade Stockholmsbaserade konstnärskollektivet International Festival, som ofta arbetar i skärningspunkten mellan arkitektur och performance.

Göteborgs Konsthall bjöd in kollektivet för att undersöka de möjligheter som kunde finnas bortom det ordinarie utställningsformatet utifrån gruppens dynamiska arbetssätt, experimentella bildspråk och dess teatrala och teoretiska strategier. På vilket sätt vittnar den samtida konstinstitutionen om samhällets framsteg och motgångar? En generaliserad sammanfattning skulle kunna vara att museet under 1800-talet hyllade nationen och under 1900-talet industrisamhället – men vad hyllar dagens konstinstitution?

Som svar på dessa frågeställningar hade International Festival skapat en installation som konfronterade, inte bara besökaren utan även Göteborgs Konsthall med det kapitalistiska system som genomsyrar livets alla aspekter på 2000-talet. Idag fungerar även den enskilda individen eller konsumenten som arbetare, då oftast ofrivilligt eller genom ett utbyte av tillgångar, t.ex. genom ett socialt nätverk – varje gång du loggar in på ditt Facebook-konto, arbetar du för webbplatsens ägare Mark Zuckerberg. På så sätt har kroppen i dess globalitet blivit handelsvara, livet som sådant har blivit ekonomi.

Utställningen baserades på teaterstycket Burn Your Boats skrivet av International Festival, vilket är en abstrakt berättelse om hur människan, i sin vilja att störta det korrumperade systemet, orsakar samhälles undergång. Dock erbjuder denna förstörelse grunden till ett nytt sätt att leva då det i efterdyningarna av en kris alltid finns möjligheter till frigörelse och paradigmskifte. Utställningens titel är en rad ur teaterstycket hämtad ifrån ett känt citat av Mao Zedong: “Everything under heaven is in utter chaos; the situation is excellent”, och det är här – i extasen inför apokalypsen – som berättelsen utspelade sig.

Den strukturella utgångspunkten för installationen var den medeltida katedralen som skapade rumslig volym till de bibliska berättelserna men som även fungerade som teaterscen åt de litturgiska dramerna. Stora salen på Göteborgs Konsthall hade på ett liknande sätt fyllts med berättelser i form av abstrakta vinjetter från akt I-V i Burn Your Boats. Här presenterades enorma handritade ikoner som kretsade kring kapitalistisk fanatism med referenser som sträckte sig från reklambilder till nyandliga rörelser som cargokulterna i Melanesien. Utställningsrummet var även fyllt med varor i bulk, som 1000 badbollar, lådor med tatueringsmaskiner, 40 megafoner, 12 takkronor och 20.000 plastpåsar, objekt som representerar en typ av estetik och de konsumtionsmönster som präglar dagens samhälle. Är det fortfarande möjligt att kringgå eller bättra på dagens korrumperande ekonomiska system, eller är omstörtning och omstart enda lösningen såsom Everything Under Heaven Is Total Chaos antydde?

Teckningarna i installationen skapades som ett samarbete med assistans av Gunnhild Bjørshol, Dragana Lukic och Neda Zarfsaz, studenter vid masterprogramet C:Art vid konsthögskolan Valand, Göteborgs universitet.

INTERNATIONAL FESTIVAL

International Festival grundades 2004 av arkitekten Tor Lindstrand och koreografen Mårten Spångberg. Duon beskriver International Festival som en öppen produktionsplattform med avsikt att verka i spänningsfältet mellan grundarnas två uttrycksformer, framförallt för att skapa kunskap genom att ifrågasätta samhälleliga, såväl som konstnärliga, konventioner. International Festival har till stor del verkat utanför Sverige och har arbetat över hela Europa samt i Kina och USA. Gruppens ofta platsspecifika arbeten har bland annat aktiverats på Tate Liverpool, Van Abbemuseum, Le Magasin (Grenoble), European Kunsthalle (Köln), Performa (New York), Tanz Im August (Berlin), Kaai Theater, Impulstanz liksom arkitekturbiennalerna i Venedig och Szenshen (Kina).