Utställningar
2011.05.13 2011.08.21


Idris Khan –
Kontra-
punktisk
rörelse

Entré Fri entré
Datum 13 maj 2011 – 21 aug 2011
Plats Göteborgs Konsthall
Idris Khan – Kontrapunktisk rörelse

2011 års sommarutställning på Göteborgs Konsthall presenterade den brittiske konstnären Idris Khan. Under senare år har Idris Khan rönt allt större internationell uppmärksamhet och det är med stor glädje som Göteborgs Konsthall, som första konstinstitution i Sverige presenterade hans konst för en större publik med en utställning som omfattar verk från 2004 fram till 2011.

KONSTNÄRSPRESENTATION

Utgångspunkten i Idris Khans konstnärskap är fotografi, men han söker sig ständigt mot nya tekniker och uttrycksformer för att utforska deras förutsättningar och möjligheter. Fotografiets närvaro finns alltid där men ständigt i möte med andra tekniker. Förutom fotografi arbetar Idris Khan med video, skulptur och teckningar.

Idris Khan adderar teknik till teknik, inte i en experimentell mening, utan snarare i en medveten vilja att hitta det adekvata materialet i relation till det valda motivet eller det som på annat sätt intresserar honom. Det finns alltid en tydlig startpunkt, ett pregnant motiv som står i fokus för den koncentrerade och ytterst närgångna undersökningen. Det handlar ofta om framträdande litteratur, musikstycken eller utvalda verk ur konsthistorien som Mozarts Requiem, Bachs cellosviter, Philip Glass Contrary Motion, Koranen, Sigmund Freuds Das Unheimliche, William Turner eller Caravaggio. Motivet är väsentligt i Idris Khans konst och de val han gör har inget av slumpmässighet över sig. Hans verk omfattar de stora frågorna om konst, tid, minne och liv, det som kan beskrivas som jagets hela existentiella referenssystem i rummet.

Idris Khan närmar sig det väldiga och omöjliga, det som stundom äger det sublimas alla förutsättande karaktärsdrag, i en strävan att göra det till sitt och nå någon form av förståelse. I Khans bilder, skulpturer och videoverk är det alltid en repetitiv handling som äger rum, där minnet av det föregående lever kvar och aktivt påverkar nästföljande moment. En bild, en skulptur eller en video är därmed en koncentration av lika koncentrerade unika ögonblick. Den kronologiska tidens hierarki löses upp och genom en metamorfosisk process blir allt en punkt i nuet. Khans verk bygger en berättelse mellan den kosmologiska tidens obönhörlighet och jagets levda tid.

Khan använder appropriation som metod för att undersöka den konsthistoria han själv är en del av. Inte minst har han intresserat sig för minimalismen. I de enskilda verken tillgodogjorde han sig historien på flera nivåer samtidigt. Ett tydligt exempel på detta är skulpturen Listening to Glenn Gould’s Version of the Goldberg Variations while Thinking about Carl Andre, 2010, som visades på Göteborgs Konsthall. Verket utgjordes av en ca 10 meter lång vinkelrät stålplåt med Goldbergvariationerna inblästrade i den råa ytan. Skulpturens avskalade enkelhet förde tankarna till konstnärer som Carl Andre, Richard Serra, Robert Morrison, m.fl. Relationen blev tydlig samtidigt som de inblästrade noterna tillförde en individuell berättelse som saknades i minimalisternas praktik.

Idris Khan, född 1978, Birmingham, England, bor och arbetar i London. Han är utbildad vid Royal College of Art, London. Sedan 2004 har han visats i internationella sammanhang, med soloutställningar på bland annat Yvon Lambert, New York, 2011, Victoria Miro, London, 2010, Elementa, Dubai, 2009, Museum of Contemporary Canadian Art, Toronto, 2009, K 20, Düsseldorf, 2008, INVA, London, 2006 och Fraenkel Gallery, San Franciso 2006. Han har även medverkat i grupputställningar på bl.a. The Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 2010, Espace Culturel Louis Vuitton, Paris, 2009,  Baibakov Art Projects, Moskva, 2009, Casino Luxembourg – Forum d´art contemporain, Luxemburg, 2008, ICA- Institute of Contemporary Arts, London, 2007, San Francisco Museum of Modern Art, 2006 och Helsingfors Konsthall, 2005.