Utställningar
2017.09.09 2017.11.19


Gibca 2017 –
WHEREDO
IENDANDYOU
BEGIN – ON SECULARITY

Gibca.

Entré Fri entré
Datum 9 sep 2017 – 19 nov 2017
Plats Göteborgs Konsthall
GIBCA 2017 Göteborgs Internationella Konstbiennal, GIBCA, 2017 invigdes 9 september.

Göteborgs Internationella Konstbiennal 2017 tog sig an en av vår tids allra mest centrala frågor – den om det sekulära och mångreligiösa samhället.

Under de senaste decennierna har Sverige, liksom övriga Europa, präglats av stor religiös mångfald, vilket lett till brännande frågor om religionens roll i ett sekulärt samhälle. Vilken roll har sekularitet i dagens samhälle? Hur kan dialog skapas mellan kulturella och religiösa/icke-religiösa olikheter? Hur kan vi upprätthålla sociala, sexuella, kulturella eller religiösa friheter i ett samhälle med stora kulturella skillnader? Är det staten som är bäst lämpad att definiera sekularitet? Om inte, vem?

Sekularismen innebär att de religiösa institutionerna skiljs från statens politiska sfär. Den västerländska liberala sekulariteten strävar efter att upprätthålla fyra samhälleliga fundament: politisk och social jämlikhet, minoriteters rättigheter, religiös frihet och den juridiska separationen mellan den privata och offentliga sfären.

Sekularitet, som inte ska förväxlas med ateism, har spelat en grundläggande roll i det vardagliga samhällslivet och har skapat förutsättningar för en rad olika rättigheter så som rätten till sexuell frihet, samkönade äktenskap, social jämlikhet och yttrandefrihet. Det sekulära samhällets styrka består i att det tillåter olika levnadssätt att samexistera genom skyddandet av rättigheter.

Sekularitet har tagit många olika skepnader runt om i världen, från averroismen i det islamska Andalusien under medeltiden, Atatürks moderniserande kemalistiska sekularism i Turkiet i början på 1900-talet till den franska konstitutionens sekulära Laïcité och på den andra sidan spektrat, den amerikanska konstitutionen.

Trots detta har de geopolitiska omvälvningarna under 2000-talets början resulterat i en sekularitet i kris. Den liberala sekulariteten utsätts idag, som en följd av en rad geopolitiska omvälvningar, för våldsamma påtryckningar, vilket skapat en ökande global känsla av rädsla och otrygghet

Med en ökad högerpopulism har sekularism kommit att användas för att legitimera förtryck och våld mot minoriteter. Fram träder ett flertal frågor om framtiden. Vilken roll får sekularitet i en tid av stora politiska omvälvningar i samhället? Hur kan vi relatera till de religiösa ”andra” som träder in i sekularitetens rum? Hur kan vi upprätthålla sociala, sexuella, kulturella eller religiösa friheter i ett samhälle med stora kulturella skillnader? Är det staten som är bäst lämpad att definiera sekularitet? Om inte, vem?

Med närmare femtio deltagande konstnärer var WheredoIendandyoubegin ett mångfacetterat projekt som omfattade en stor konstutställning där även ett urval historiska artefakter ställdes ut. Biennalen sträckte sig ut i staden där ett antal platsspecifika projekt presenterades i samarbete med olika grupper och organisationer i Göteborg.

Deltagande konstnärer
Alexander Tovborg/ Archivo F.X. i samarbete med Bassam El Baroni och Pedro G. Romero med medverkan av Doris Hakim/ Yassine Chouati & Equipe Media/Basim Magdy/ Dimitri Venkov/ Etel Adnan/ Fahd Burki/ Fatma Bucak/ Francesc Ruiz/ Haegue Yang/ Haseeb Ahmed & Daniel Baird/ Hilma af Klint/ Jens Haaning /Joakim Forsgren/ Jonas Staal / The Kingdoms of Elgaland-Vargaland/ Lawrence Abu Hamdan/ Måns Wrange/ Maddie Leach/ Michèle Matyn/ Olivia Plender/Public Movement/ Riikka Kuoppala/ Rose Borthwick/ Santiago Mostyn/ Saskia Holmkvist/ Ellen Nyman & Corina Oprea/ Shilpa Gupta/ Sille Storihle/ Vector.

Om GIBCA
Under de åtta biennaler som genomförts sedan starten 2001, har GIBCA etablerat sig som en av Sveriges största konsthändelser och räknas internationellt som en av de unga, spännande biennalerna i Europa. För program, evenemang och mer information, se gibca.se.

Foto: Hendrik Zeitler.

Foto: Hendrik Zeitler.