Utställningar
2013.05.11 2013.05.26


Frames &
Stages –
Akademin
Valand
Fri Konst
2013

Entré Fri entré
Datum 11 maj 2013 – 26 maj 2013
Plats Göteborgs Konsthall
Frames & Stages – Akademin Valand FRI KONST 2013

För 2013 års avgångsutställning i fri konst fortsatte Göteborgs Konsthall sitt långsiktiga engagemang för den nya generationen konstnärer från stadens konsthögskola.

2013 år utställning med titeln Frames & Stages, ägde rum efter en stor förändring. I juli 2012 gick Konsthögskolan Valand samman med Filmhögskolan, Högskolan för fotografi och Litterär gestaltning och bildade en ny institution: Akademin Valand. Denna utställning behandlade därför flera samtidiga förändringar: början på en ny akademi, slutet på den utbildning som de elva här representerade konstnärerna gått, och ett förnyat partnerskap mellan Göteborgs Konsthall och Akademin Valand.

Utställningstiteln Frames & Stages uppmärksammade de skiftningar som ägde rum mellan de två institutionerna och de utställda konstverkens olika modaliteter. Detta var en grupputställning i flera bemärkelser: den ägde rum eftersom en grupp människor utbildades på samma institution och där grupperades i en klass, deras konstverk sammanställdes i en tillfällig grupputställning samtidigt som denna grupp höll på att lösas upp.

Frames & Stages svar på de elva konstnärernas verk var att destabilisera eventuella önskemål från betraktaren om ett gemensamt narrativ eller tema. I en serie inramningar och iscensättningar lyftes istället konstverkens olikheter fram som riktmärken i en rumslig formation som vägledde betraktarna genom utställningen och stimulerade dem att inrama dialogerna och iscensätta debatterna.

Konstnärer

Fredrika Anderson, Mina Snövit Hedstierna, Kim Johansson, Jan Marius Kiøsterud, Gustav Lejelind, Tomas Lundgren, Niklas Persson, Nils Elvebakk Skalegård, Miriam Thorpe, Mikael Vesavuori, Fredrik Åkum.