Utställningar
2019.06.07 2019.08.18

FRAGMENTED REALITIES

Entré Fri entré
Datum 7 jun 2019 – 18 aug 2019
Plats Göteborgs Konsthall
Fragmented Realities Alina Chaiderovs, Untitled (Kid Concrete), foto: Hendrik Zeitler.

Inom naturvetenskapen har forskare lyckats bryta ner levande system till deras minsta beståndsdelar; till gener och molekyler. Den mänskliga kroppen har sönderdelats till miljarder av fragment vilket har gett oss en unik kunskap om livet och människan. Samtidigt är det bara en förnimmelse av det komplexa system som utgör helheten.

För att förstå hur allt hänger samman behöver vi se hur det lilla och stora samverkar. Här, i rörelsen mellan mikro- och makrokosmos, kaos och ordning, dissonans och harmoni, upplösning och struktur, finner vi kärnan i sommarens grupputställning, som presenterar fem konstnärer: Anastasia Ax, Alina Chaiderov, Serina Erfjord, Monika Grzymala och Henrik Håkansson. På olika sätt ställer konstnärerna frågor kring vad som händer när något bryts ned till partiklar, eller undersöker upplösningen av materia, struktur och system. I installation, video, måleri och skulptur utforskar konstnärerna de nya verkligheter som föds ur upplösningstillståndens fragmenterade universum.

Serina Erfjords verk Among Stars är en poetisk och stillsam skildring av fotografiets minsta beståndsdelar. Här förvandlas bilden till små partiklar av ljus och silver som viktlöst flyter omkring i ett svart rum, som en stjärnklar himmel.

Anastasia Axs verk och performance The World As of Yesterday kan betraktas som både en skapande process och en förstörelseakt. Hon använder sig av stora balar som består av tusentals pressade lager av återvunnet papper. Med en våldsam kraft sönderdelar Ax pappret och låter bläck flöda över installationen. Här nedmonterar hon den vita kuben och svärtar ner dess väggar och symboliska värde. Verket är en stark och oåterkallelig kommentar till vårt konsumtionssamhälle, och bildar ett arkiv över det oönskade.

Monika Grzymalas verk består av flera kilometer tejp. I sina verk utmanar hon det traditionella måleriet genom att spränga dess ram och bilda rumsliga installationer som påminner oss om kraften i explosioner eller organiska parasiter.

Henrik Håkanssons verk The Symptoms of the Universe visar i slow motion ett träd som sprängs i småbitar och som presenteras i dess fysiska form i rummet. Genom trädflisor och rester ställs vi inför ett nytt universum där trädets upplösning öppnar upp för en reflektion kring människors relation till livets olika skeenden, och naturens och samhällets kretslopp.

Alina Chaiderovs verk Untitled (Kid Concrete) är en abstrakt komposition som består av en gråmålad linoleummatta med tidningsuppslag, vars nyheter är övermålade och utsuddade i samma universala grå färg. Ett femtiotal neongula tennisbollar utmanar den symmetriska ordningen genom att placeras både innanför och strax utanför detta ramverk. Genom förskjutningar och förflyttningar i skulpturala kompositioner tar hon sig an teman som materia, minne, tid och rum.

Anastasia Ax, The World As of Yesterday. Foto: Hendrik Zeitler.

Henrik Håkansson, Aug.11, 2012 The Symptoms of the Universe Studies. Foto: Hendrik Zeitler.