Utställningar
2016.06.10 2016.09.18


FÖRJAGA BRISTEN PÅ SAMMAN-
HANG

Entré Fri entré
Datum 10 jun 2016 – 18 sep 2016
Plats Göteborgs Konsthall
FÖRJAGA BRISTEN PÅ SAMMANHANG 90 grader av Jesper Norda.

Förjaga bristen på sammanhang är ett projekt om stad, fast här finns inga stadsplaner, inga modeller, inget resonemang om vad som bör byggas eller utvecklas. Här ges heller inget förslag på hur den goda staden ser ut eller bör se ut, utan projektet undersöker genom en rad konstverk och aktiviteter några olika aspekter värda att begrunda vid all stads- och samhällsutveckling.

Förjaga bristen på sammanhang har en enkel utgångspunkt. Det handlar om behovet av sammanhang för att saker och ting ska hänga ihop och skänka förståelse, för att det ska finnas en grund på vilken man kan bygga oavsett om det rör sig om den enskildes liv eller stora samhällskonstruktioner.

I Förjaga bristen på sammanhang undersöktes jordmånens betydelse för människan och vår förståelse av rummet. Ständigt måste man påminna sig om att den mänskliga tiden ofta är långsammare än stads- och samhällsutvecklingen, även om den i allra högsta grad påverkas av mänskliga beslut. Att åstadkomma kalklagren i Limhamn är en process som ägt rum under många miljoner år. Att riva en hel stadsdel går på några månader.

Vad händer när allt försvinner och i ett ögonblick byts mot något nytt? Alla lager av historia, ackumulerad tid och adderade kollektiva och subjektiva minnen som alltid finns, även om det inte omedelbart avslöjar sig för allas blickar.

Boranizing on the Asphalt av Nanna Debois Buhl, 2015.

Marston Street av Sara Lännerström, 2015-2016