Utställningar
2016.04.29 2016.05.22


Enact
–FOTOGRAFI & FRI KONST 2016

Entré Fri entré
Datum 29 apr 2016 – 22 maj 2016
Plats Göteborgs Konsthall
ENACT – Fotografi & Fri konst 2016 Installation view, main gallery, photo by Jean-Baptiste Béranger.

Göteborgs Konsthall presenterade våren 2016 ENACT, årets avgångsutställning av studenter från masterprogrammen i fotografi och fri konst vid Akademin Valand, Göteborgs universitet.

I utställningen möts skulptur, installation, teckning, performance, fotografi, video och ljud. Varje konstnär får tillfälle att förmedla sin egen idé och estetiska uttryck i självvalt medium. Genom konstnärernas bredd möts, krockar och samexisterar olika konstformer inom konsthallens rum.

ENACT var inspirerad av symbolisk interaktionism där betydelse skapas genom social interaktion och omtolkning. Utställningens curator Alida Ivanov beskrev utställningsprocessen utifrån en idé om rollspel, eller snarare de roller vi tar oss an i våra professionella liv. Hon liknade grupputställningen vid ett samhälle, som omfattade personer som interagerade med varandra genom föremål. Utställningens tema var just denna växelverkan. Bland de olika konstnärskapen såg man samband. En del utgick från det generella till det personliga medan andra gick från det subjektiva till det objektiva. Tillsammans blev de två sidor av samma mynt.

Gruppen bestod av två klasser med 13 konstnärer med bakgrund i olika länder. I samarbete med Akademin Valand gav Göteborgs Konsthall guidade visningar av utställningen ENACT på svenska, engelska, arabiska, persiska (farsi), kurdiska (sorani), ryska och rumänska.

MFA Fotografi: David Arnar Runólfsson (Island), Ylva Bengtsson (Sverige), Maria Buyondo (Ryssland), Hannah Giles (Saudiarabien), Malin Griffiths (Sverige), Klara Källström (Sverige).

MFA Fri konst: Behjat Omer Abdulla (Kurdistan), Sara Anstis (Kanada), Rachel Barron (Storbritannien), Bianca Basan (Rumänien), Rose Borthwick (Storbritannien), Andreas Engman (Sverige), Josefine Östberg Olsson (Sverige).