Utställningar
2010.05.28 2010.06.13


Det
verkar
som verklighet

Högskolan
för
Fotografi
2010

Entré Fri entré
Datum 28 maj 2010 – 13 jun 2010
Plats Göteborgs Konsthall
Det verkar som verklighet – Högskolan för Fotografi – Magisterutställning 2010 David Bolander, Selma Lagerlöfs torg, 2009 (C-print diasec)

Det verkar som verklighet var en utställning med sju nybakade konstnärer från Högskolan för Fotografi i Göteborg som närmade sig verkligheten genom sju olika raster och bearbetade sju olika ingångar till densamma. Det som konstnärerna verkligen hade gemensamt i denna utställning var att de tog verkligheten på det djupaste allvar; verklig eller inte.

Erik Berglins arbete kretsade kring ett vulkan-utbrott på Island 1973, och fick en explosionsartad aktualitet under tiden. Gammalt och nytt material blandades här till en helhet i en omfångsrik installation med rörliga bilder, text, äldre dokumentärt material och då helt nyproducerade bilder. Konsekvenserna för ett samhälle stod i centrum för Berglins arbete, liksom för Kerstin Hamilton, som under en längre period engagerade sig i den gamla bruksorten Lesjöfors i Sverige. I Hamiltons installation återfanns text, fotografi och ett ljudmaterial. Det dokumentära materialet fick här ett subjektivt fokus. Linda Hofvander rörde sig i ett mer poetiskt landskap där hennes fotografier, ofta presenterade i serier, bildade en alldeles egen mening – ofta med en klar rumslig anknytning. Rummet, både det yttre och inre, fick ytterligare en kvalitet eller dimension genom Hofvanders bilder.

En annan sorts drömsk ton kunde återfinnas hos Anna Lambergs fotografier och installationer där innehållet ofta pekade mot en fragil känsla av både något som är förlorat och en passage mot något annat, okänt. De pekade på en passage eller rit, och en förberedelse mot det obekanta. En annan psykologisk dimension behandlades i Kim Westerströms rumsliga installationer. Här återfanns ett genuint mörker i något igenkännbart och tryggt, och denna paradoxala dubbelhet frammanade ett sorts kusligt, melankoliskt lugn.

David Molanders bilder av stadsmiljöer kunde först uppfattas som mycket konkreta och redovisande, ja dokumentära bilder. Men bilderna, som visserligen var dokumentära, hade också medvetet manipulerats med en slags collageteknik för att framhäva eller upphöja kvalitéer av miljöerna, som annars aldrig skulle kunna ses med blotta ögat. Med en annan sorts collageteknik framhäver Johannes Samuelsson flera olika perspektiv av en och samma historiska händelse, återskapandet av skeppet Götheborg och dess konsekvenser på politiken och livet. Samuelssons arbete ifrågasatte historiebeskrivningens objektivitet – vad är det egentligen som konstituerar en sanningsenlig historieframställning?

STUDENTER OCH CURATOR

Erik Berglin, Kerstin Hamilton, Linda Hofvander, Anna Lamberg, David Molander, Johannes Samuelsson och Kim Westerström. Curator: Power Ekroth

Kim Westerström, Window projector and magnifying blinds.

Kim Westerström, Gravity won´t fail.