Utställningar
2013.03.01 2013.04.21


Det
enda
Som
håller

Entré Fri entré
Datum 1 mar 2013 – 21 apr 2013
Plats Göteborgs Konsthall
Det enda som håller

Det enda som håller var ett möte mellan de tre konstnärerna Elin Behrens, Lucas Rahn och Viktor Rosdahl, som alla definierar sig som målare och som har gjort det till sin konstnärliga praktik att undersöka måleriets förutsättningar och möjligheter.

Utställningen lät sig kanske bäst beskrivas som ett möte med måleri och personligt förhållningssätt. Det var ett koncentrerat här och nu, där besökarna mötte några av de frågeställningar som Behrens, Rahn och Rosdahl förhöll sig till: lusten till måleriet, viljan att berätta något om samtiden, relationen mellan fiktion och verklighet, materialets möjlighet och omöjlighet, för att nämna något. Utställningen var också en resa i den historia som hör till måleriet, en resa som prövar den egna konstnärliga positionen i relation till traditionens skikt.

Ambitionen var att visa tre konstnärskap, alla presenterade i sin egen rätt. Genom denna presentationsform tydliggjordes var och ens förhållningssätt till måleriet.

Utställningens titel har lånats av Bruno K. Öijers dikt med samma namn.

Konstnärer

Elin Behrens, Lucas Rahn, Viktor Rosdahl.