Utställningar
2021.04.24 2021.05.16

Clustering illusions through uncommon patterns

HDK-Valands masterprojekt i fri konst 2021

Entré Fri entré
Datum 24 apr 2021 – 16 maj 2021
Plats Göteborgs Konsthall
Clustering illusions through uncommon patterns

Göteborgs Konsthall presenterade traditionsenligt årets avgångsstudenter vid Masterprogrammet i fri konst vid HDK-Valand, Göteborgs universitet. År 2021 lyfte studenterna frågor kring offentlighet och konstnärens roll i samhället och presenterade resultatet i fysisk och digital form. I stället för den sedvanliga utställningen på Göteborgs Konsthall visades konstverk på olika platser runt om i staden, online och genom en bokpublikation.

På grund av covid-19 kunde avgångsutställningen inte att ta plats fysiskt på konsthallen utan visades på flera ställen runt omkring i Göteborg.

I utställningen sammanfördes olika verk och frågeställningar som berörde allt ifrån genusfrågor och cyberidentitet till folkkultur och flerspråkighet. Studenterna presenterade olika former av konstnärliga undersökningar som möter en publik på olika sätt och genom varierande format utifrån den konstnärliga metoden och den publik som konstnärerna vill ställa sig i dialog med.

Medverkande studenter:

Clara Aldén, Tristan Bridge, Marijn Dijkmeijer, Johan Engqvist, Susanne Fagerlund, Lisa Englesson Hallberg, Jamie Hudson, Peter Nylund, Layla van der Oord och Emma Åvall.

Peter Nylund, #viärhär, 2021

Susanne Fagerlund, All Dolled Up Deepfakes, 2021.

Emma Åvall, The Controlled Hallucinations of a Fragmented Gaze, 2021.