Utställningar
2010.01.16 2010.04.18


Andrea
Geyer
&
Sharon
Hayes

Entré Fri entré
Datum 16 jan 2010 – 18 apr 2010
Plats Göteborgs Konsthall
Andrea Geyer & Sharon Hayes Foto ur: In the Near Future, 2005-2009. Sharon Hayes

2010 års vårutställning på Göteborgs Konsthall visade de New York-baserade konstnärerna Andrea Geyer och Sharon Hayes. Utställningen lyfte fram Geyers och Hayes individuella verk tillsammans med ett urval av deras samarbetsprojekt och var den första samlade presentationen av konstnärerna i Norden.

Genom video, fotografi, text och ljudinstallationer gav utställningen inblick i Geyers och Hayes performativa och forskningsbaserade verk som belyste ett engagemang i frågor kring representation, historieskrivning, queeraktivism och feministiska strategier. I syfte att synliggöra förhållandet mellan kollektiv identitet och personlig handling, undersökte konstnärerna normgivande strukturer som historieskrivning, språk, retorik och politik.

Inspirerade av 1960- och 70-talets konceptuella performancekonst formade deras verk kritiska kommentarer till många av de maktstrukturer som präglar vårt samhälle.

Gayer och Hayes har tillsammans tidigare ställt ut på Documenta 12, och Tate Modern i London samt individuellt på bl.a. P.S. 1 Contemporary Art Center, NY och Whitney Museum of American Art, NY.

Utställningen presenterades i samarbete med Kunstmuseum St Gallen, Schweiz och åtföljdes av en katalog som omfattade samtal med en rad centrala konstnärer verksamma inom det feministiska fältet och belyste aktuella frågeställningar inom detta område. Medverkande konstnärer var; Mary Kelly, Wu Ingrid Tsang, Yvonne Rainer, Taisha Pagett, Renate Lorenz, Pauline Boudry, Ashley Hunt och Sally Guiterrez.

Andrea Geyer

Andrea Geyer (född i Freiburg, Tyskland, 1971) lever och arbetar i New York.

Andrea Geyer arbetar med en kombination av berättande, fiktion, historieskrivning och samtida teori. Genom att undersöka politiska strukturer som definierar det sociala rummet – det verkliga såväl som det imaginära – utforskar Geyer hur identitet formas och fragmenteras. I den svartvita fotografiska serien Spiral Lands, chapter 1-3 (2007-2009), kombinerade hon fotografi med texter hämtade från historiska dokument, muntliga berättelser, nyhetsreportage och fiktiva reseskildringar.

I verket granskade Geyer USA:s orättfärdiga övertagande av landområden från den amerikanska ursprungsbefolkningen och belyste fotografiets betydelsefulla roll för den amerikanska västerns koloniala upptäckarmyt. Spiral Lands är en kritisk analys av relationen mellan identitet och land, och hur koloniseringens våldsamma mekanismer än idag påverkar bilden av vår globaliserade samtid.

Sharon Hayes

Sharon Hayes (född i Baltimore, USA, 1970) lever och arbetar i New York.

Sharon Hayes utforskar förhållandet mellan historia, politik och de processer som formar det individuella och det kollektiva medvetandet. Med inspiration hämtad från politikens språkbruk och teaterns dramaturgi, sträcker sig Hayes konstnärliga undersökande från relationen mellan kärlek och politik till partipolitisk retorik och slogans hämtade från vänsteraktivistiska utbrytargrupper.

Genom iscensatta protester, offentliga tal, intervjuer och demonstrationer, ingriper Hayes i det offentliga rummet i ett utforskande av centrala ideologiska och sociala händelser i Amerikansk historia. Hayes rör sig fritt mellan en rad olika konstnärliga uttryck såsom video, installation och performance, ofta med en avskalad estetik och ett poetiskt tilltal.

Criminal Case 40/61: Reverb, 2009. Andrea Geyer

Revolutionary Love 1 & 2: I Am Your Worst Fear, I Am Your Best Fantasy, 2008 Sharon Hayes