SAMTAL OM
INSTITUTIONSKRITIK
21 november 2018

Hur reproduceras stadens gränsdragningar och konflikter genom konsten? Riskerar konsten att spä på ojämlikhet och motsättningar, eller har den förmågan att omskapa villkoren för hur staden delas och delas upp?

Den frågan var vägledande då Makten. Staden. Konsten. startade hösten 2018 med ett samtal om exkluderingsmekanismer och maktstrukturer i samtidskonsten. Konstkritikern Macarena Dusant som då var redaktör för Kultwatch, poeten och aktivisten Sabrin Jaja och konstnären Maja Hammarén talade med Daniel Terres, Stina Edblom och Britta Söderquist på Kulturförvaltningen i Göteborgs stad om vad som bör göras för att institutionskritik på konsthallar och museer inte endast ska bli en fjäder i hatten på institutionen som bjuder in.  

Samtalet om institutionskritik var ett initiativ till att kartlägga, dels konstens sätt att kategorisera och exkludera, dels möjligheterna att göra den till en plattform för fler.