Vernissage: Lina Selander – This Misery of Light

Lördag 8 oktober 2016, kl. 14 - 17

Välkommen på vernissage!

Göteborgs Konsthall presenterar en stor separatutställning med Lina Selander, en av Sveriges mest nyskapande konstnärer inom rörlig bild och Sveriges representant för Venedig biennalen 2015. I This Misery of Light kan du uppleva ett urval av Selanders tidigare verk tillsammans med det nyproducerade verket Ceremonin som visas för första gången.

Selander har beskrivits som en poetisk filmare, politisk historieberättare, arkeolog och forskare, som i sin arbetsprocess kartlägger olika tankeprocesser. Genom ett samlande av material i arkiv och museer bygger hon upp ett eget arkiv där verken sedan skapas och finner sin form. Filmerna letar sig fram bland såväl historiska som förhistoriska eller mytologiska källor.

I rummen på Göteborgs Konsthall låter Selander strimmor av ljus möta ett mörker och som betraktare upmuntras vi att redigera vår egen upplevelse när vi rör oss i rummen. Utställningsarkitekturen på Göteborgs Konsthall har skapats i samarbete med studio nav, Carl Fransson och Thomas Paltiel.

Vernissageprogram

Kl. 14:00 Ann-Sofi Roxhage, t.f. konsthallschef, hälsar välkommen och Mikael Nanfeldt, utställningens curator, introducerar utställningen.

Kl. 15:30-16:30 Samtal om det nya verk Ceremonin mellan konstnärerna Lina Selander och Oscar Mangione, tillsammans med Liv Stoltz, utställningsintendent och curator på Göteborgs Konsthall. Samtalet hålls i Göteborgs konstmuseums auditorium.

Fri entré!

Utställningen är öppen  kl. 11:00-17:00 på vernissagedagen.

Läs mer om This Misery of Light