Samtal 3.0: Favoritextremisterna

Lördag 16 mars 2019, kl. 14 - 17

Välkommen till en dag med rundabordssamtal på Göteborgs Konsthall!

Ett år efter att Hanna Högstedts film och samtalsprojekt Burka Songs 2.0 skapade het debatt i Göteborg arbetar Högstedt med ett nytt konstprojekt: Favoritextremisterna.

Kännetecknande för Högstedts praktik är inte endast filmens medium utan också dialogens och lyssnandets poetik. Under det senaste året har Göteborgs Konsthall bjudit in lokala och nationella konstnärer att presentera performativa och dialogbaserade konstnärliga projekt som bildar tentakler till pågående utställning. Med utgångspunkt i Phoebe Boswells utställning Here, där Boswell ställer frågor om vilka röster och berättelser hörs och vilka som tystas i vårt offentliga samtal, har Göteborgs Konsthall bjudit in Hanna Högstedt som i samarbete med Fatima Doubakil och Maimuna Abdullahi kommer att genomföra ett led i den konstnärliga processen i projektet Favoritextremisterna.

I kölvattnet av den debatt som utbröt i samband med filmvisningarna och samtalen kring Burka Songs 2.0, ställer sig Hanna Högstedt, i projektet Favoritextremisterna, frågor kring den process genom vilken muslimska och rasifierade röster som kritiserar makten pekas ut som extremister i en alltmer polariserad samhällsdebatt: på vilka grunder sker det, och går det att bli frikänd? Hur används begreppet extremist idag? Vem äger berättelsen? Hur påverkar det medborgarna, kulturen och vilka som kan ta plats där? Hur vi kan bygga allianser och solidaritet för en mer jämlik stad där flera röster kan höras?

Dagen inleds med att samtalets värd, America Vera-Zavala – dramatiker, debattör, författare och konstnärlig ledare på Botkyrka Community Teater & Dans – håller en kort presentation som följs av en spoken word-performance med finalisten i Ortens bästa poet, Sara Garib. Därefter bjuds alla närvarande in till att delta i rundabordssamtal. I varje grupp finns en värd som ansvarar för att leda samtalet och skriva ner minnesord, för att efteråt kunna dela med sig när grupperna möts för en gemensam avslutning.

Program:
14.00 Stina Edblom, konstnärlig ledare, hälsar välkommen
Inledningstal av Hanna Högstedt, Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil
Dagens värd America Vera-Zavala presenterar upplägget
Spoken word med Sara Garib

14.30 Samtal i grupper, block 1

15.10 Fikapaus

15.25 Samtal i grupper, block 2

16.00 Gemensam uppsamling med alla grupper
America Vera-Zavala håller avslutningstal
Hanna Högstedt berättar om nästa steg med Favoritextremisterna.
Sara Garib avslutar med spoken word.

17.00 Konsthallen stänger