Specialvisning på persiska

Söndag 20 november 2016, kl. 14 - 14:40

Konstnären Azadeh Esmaili Zaghi ger en guidad visning på persiska av utställningen This Misery of Light. Visningen passar både som ett första möte med utställningen och en fördjupad förståelse för Lina Selanders konstnärskap.

I utställningen presenteras förutom ett urval av Lina Selanders äldre verk också det nyproducerade videoverket Ceremonin. De olika verken och deras lager av bild, text och ljud samspelar med varandra och med utställningsrummets egenskaper i ett öppet metamontage, som betraktare redigerar vi vår egen upplevelse när vi rör oss i rummet.

Delta

Plats: Samling sker i Läsrummet på Göteborgs Konsthall
Anmälan: Ingen föranmälan. Fri entré!
Språk: Persiska