Specialvisning INSTÄLLD PGA SJUKDOM

Onsdag 15 mars 2017, kl. 18 - 19

Tyvärr är specialvisningen med Fredric Gunve inställd pga av sjukdom. Vi hoppas att visningen ska kunna genomföras vid ett senare tillfälle.

Till Through the Things We Make har vi bjudit in Fredric Gunve att göra en personlig visning av utställningen utifrån hans eget arbete och kunskapsområden.

Fredric Gunve jobbar som konstnär och lektor vid Göteborgs universitet, billdärarutbildningen,Konstnärliga fakulteten.
En viktig del av hans konst- och utbildningspraktik är att luckra upp gränserna mellan undervisning och konst. Sedan 2010 arbetar han med konstnären och forskaren Kajsa G. Eriksson med det miljö- och konstnärliga forskningsprojektet REGN-RAIN, en framtida miljökatastrof och en mytisk berättelse om samtida och framtida anpassningar till ett annat klimat.