Exposium: Arbetarkonst 2.0

Lördag 8 december 2018, kl. 12:30 - 17

Arbetarkonst – ett exposium

English version below.
Program se nedan/below.

Arbetarkonst ett exposium utgår från frågan om relationen mellan konst och arbete idag. Syftet är att låta konstnärer, författare och kritiker i olika former presentera och behandla vitt skilda aspekter av ämnet. Detta exposium kommer därför att blanda historiska, teoretiska och konstnärliga gestaltningar som tillsammans syftar till att ge upphov till nya tankar kring konsten och arbetet så som vi känner det.

Arrangemanget kommer att genomföras på svenska och engelska, och kommer att följas upp i tidskriften Paletten under våren 2019.

Tillsammans med konstnärer, teoretiker och aktivister har tidskriften Paletten sedan 2011 undersökt frågan om arbetarkonst idag. Detta har skett genom en rad offentliga seminarier i samarbete med ABF samt i en pågående diskussion i tidskriften kring frågan om konstens autonomi och dess integrerade del av den koloniala och kapitalistiska moderniteten och dess maktordningar. I detta pågående arbete har Paletten bland annat behandlat relationen mellan konstnärligt arbete, lönearbete, hemarbete och annat reproduktivt arbete; konstens relation till arbetarrörelsen; automatiseringens inverkan på konsten och arbetet; konstens relation till dagens segregerade arbetsmarknad och till en finansialiserad kapitalism. Nu fortsätter Paletten denna undersökande verksamhet på Göteborgs Konsthall, med Arbetarkonst ett exposium.

Fri entré, ingen föranmälan.
Välkommen!

Arbetarkonst ett exposium starts from the question of the relation between art and labor today. Artists, writers and critics will contribute a wide spectrum of forms and ways of dealing with this subject. The exposium will mix historical, theoretical and artistic presentations the aim of which is producing new perspectives on art and labor as we know them.

The program will include presentations in both Swedish and English and will be followed up in an issue of Paletten Art Journal in the spring of 2019.

Since 2011, Paletten Art Journal has together with artists, theorists and activists explored the possibilities of a workers’ art today. This has taken place through a set of public seminars arranged in collaboration with The Workers’ Educational Association (ABF), as well as an ongoing discussion on the autonomy of art and its integration into colonial and capitalist modernity and its power structures. This ongoing investigation in Paletten has treated such subjects as the relation between artistic labor, wage labor and domestic and other reproductive labor; art’s relation to the labor movement; the effects of autonomation on art and labor; art’s relation to a segregated labor market and to financialized capital. Now Paletten continues this exploration at Göteborgs Konsthall, with Arbetarkonst ett exposium.


OBS! Uppdaterad tid! Vi börjar dagen redan kl 12.30!

Program:

Kl. 12.30
Arbetarkonst ett exposium
Introduktion/Introduction
Fredrik Svensk

Kl. 12.45
Arbete i Hemmet och den svenska husmodern / Housework and the Swedish Housewife
Petra Hultman

Kl. 13.15
Om fascismens estetik, ekot från arbetarkulturen, rasismens erfarenhet i dagens litteratur.
About the aesthtics of fascism, the ecco of prolitarian cutlture, the experience of rasism in contemporary litterature
Felicia Mulinari

Kl. 13.45
Konst, konsthantverk, lönearbete och arbete: pre-kapitalism, anti-kapitalism och post-kapitalism
Art, Craft , Labour and Work: pre-capitalism, anti-capitalism and post-capitalism
Dave Beech

Kl. 14.15
Framtidens kropp i arbete
The future body at work
Frida Sandström och Kasia Wolińska

Kl. 15
Paus/Break

Kl. 15.15
Kriser och estetiska erfarenheter i litteratur av svenska arbetare
Crisis and aestetic experience in literature by Swedish workers
Johannes Björk

Kl. 15.45
Entrepreneurialism, utbyte, kryptering, känslor, expropriering, fjärmande
Entrepreneurialism, exchange, encryption, emotion, expropriation, estrangement
Benj Gerdes

Kl. 16.15
Diskussion/ Discussion

Kl. 17
Slut/End, men missa inte Post-exposium:

Kl. 18.30-21
Post-exposium och release av Paletten #312-313, Tidskriften Paletten, Östra sänkverksgatan 2.

Biografier / Bios

Dave Beech is Professor of Art at Valand Academy, University of Gothenburg and Senior Lecturer in Fine Art at Chelsea College of Arts. He is an artist, writer, curator and educator. Beech worked as an artist in the collective Freee (with Andy Hewitt and Mel Jordan) between 2004 and 2018. He is the author of Art and Value: Art’s Economic Exceptionalism in Classical, Neoclassical and Marxist Economics, Brill 2015, which was shortlisted for the Deutscher Memorial Prize. Two books, Art and Labour (Brill 2019) and Art and Postcapitalism (Pluto 2019) are forthcoming.

Johannes Björk är doktorand i litteraturvetenskap och skriver på en avhandling om arbete och estetisk erfarenhet under tider av kapitalistiska kriser. Också verksam som konstkritiker i Göteborgs-Posten, översättare och redaktionsmedlem i tidskriften Paletten.

Felicia Mulinari är poet och undervisar på skrivarkursen Your silence will not protect you på Kvinnofolkhögskolan. 2019 bokdebuterar hon med diktsviten Det som inte kan utplånas, där erfarenhet av rasism och kollektivt motstånd skrivs fram.

Benj Gerdes is an artist, writer, and organizer working in film, video, and other public formats, individually as well as collaboratively. He is interested in intersections of radical politics, knowledge production, and popular imagination. His work often focuses on the affective and social consequences of economic and state regimes. This fall, he was the Iaspis international artist resident in Gothenburg and is currently a Fulbright Scholar at the TU Wien’s Center for Global Architecture.

The Future Body at Work is an interdisciplinary score-based study practice initiated and run by Frida Sandström and Kasia Wolinska. It mobilises ideas, theories and practices centered around the body at work. Affirming the living body, a revolution of consciousness is initiated and the inherent sociality of the dancing body is reclaimed. Kasia Wolinska is a dancer and choreographer based in Berlin. She runs a blog about dance and politics danceisaweapon.com. Frida Sandström is a writer, critic and one of the editors behind Paletten Art Journal.

Petra Hultman gick ut från Kungliga Konsthögskolan 2017, och medverkar just nu i utställningen Innan vi glömmer på Göteborgs konsthall. Petrahultman.se

Fredrik Svensk är curator for Arbetarkonst ett exposium, chefredaktör för Paletten, kritiker och essäist, undervisar konstteori vid Akademin Valand, Göteborgs universitet.