Samtalsgrupp: Den fantastiska institutionen

Onsdag 7 november 2018, kl. 18 - 20

Under hösten har vi tillsammans med Röda Stens Konsthall och Skogen startat en samtalsgrupp för att diskutera institutionens roll och konstens plats i samhället. Hur ska institutioner och kulturorganisationer svara mot den politiska och digitala utvecklingen? Samtalen är öppna för alla och även andra konstplattformar eller institutioner är välkomna att arrangera fortsatta träffar. Vi önskar öppna ett rum mellan stadens olika kulturaktörer där vi inte nödvändigtvis representerar enskilda organisationer utan träffas i ett jämlikt och fritt samtal kring aktuella kulturpolitiska frågor.

Det här samtalstillfället utgår från regissören Hanna Högstedts text Burka Songs 2.0 inifrån, som publiceras i det nya numret av Paletten nr 312/313. För dig som vill delta i samtalet är du välkommen att hämta detta nummer av Paletten i konsthallens reception från den 1 november. Då får du tillfälle att läsa texten innan gruppen samlas.

Välkommen!